Chaetopelma concolor (Cüce Anadolu Tarantulası, Ortadoğu Tarantulası / Dwarf Anatolian Tarantula, Middle East Tarantula).