Salamandra infraimmaculata (Turkish or Near Eastern Fire Salamander / Türk Benekli Semenderi, Yakındoğu Benekli Semenderi)