Galanthus elwesii / Greater Snowdrop, Giant Snowdrop / Toros Kardeleni, Büyük Kardelen