Dolichophis caspius / Hazer Yılanı, Bozyörük / Caspian Whipsnake