Phoenicolacerta laevis / Hatay Kertenkelesi, Suriye Kertenkelesi / Hatay Lizard, Syrian Lizard