Scilla bifolia / Two-leaf squill, Alpine squill / İki yapraklı orman sümbülü, Yıldız sümbülü