Home / Orthetrum coerulescens (Keeled Skimmer / Karinalı Yusufcuk)
6/13

Orthetrum coerulescens (Keeled Skimmer / Karinalı Yusufcuk)

slideshow metadata Share on Facebook Share on Facebook
Orthetrum coerulescens (Keeled Skimmer / Karinalı Yusufcuk)


Orthetrum coerulescens (Keeled Skimmer / Karinalı Yusufcuk) from Çayeli, Rize - 27.07.2009.

Keeled Skimmer is a common, small Orthetrum of flowing water around the Mediterraneanfound with the similar O. brunneum (Southern Skimmer) and several other look-alikes in the far south. It is about the size of Sympetrum striolatum with a total length of 36-45mm (Abdomen length: 23-38mm, Hind wing spans: 28-33mm). In most areas, the mature male is separated from all libellulids, except O. brunneum, by the all-pruinose abdomen and yellow pterostigma, but young males and females are often confused with Sympetrum.

O. coerulescens is characterised by its rather small size, fairly slender tapering abdomen and large pterostigmas (around 4mm long). Unlike similar species, the mature male develops little pruinosity on the thorax, and has a brown face. It thus appears two-coloured, rather than all-blue. Usually, two pale stripes on the front of the thorax are visible, but the sides are a uniform colour. Two subspecies are recognized. The southern ssp. anceps has been considered a good species, formerly often called O. ramburii, but this is unjustified as intermediate individuals occur in large areas. Seen from the side, typical ssp. coerulescens males have the anterior lamina standing nearly perpendicular to the abdominal axis. Its apex is inflated and rounded. Typical ssp. anceps has a more pointed and triangular anterior lamina, which is directed more backwards. Southern males (thus including ssp anceps) tend to be more densely and extensively pruinose and may seem totally blue.

It is normally sits on vegetation, seldom on the ground. Its flight is quite skittish, with frequent hovering, and it lands often. It can fly quite a distance from water, despite its seemingly weak flight. When it perches, the wings are held forward.

Keeled Skimmer is common around the Mediterranean, but generally local in central and northern Europe. Typical ssp. anceps is found in N Africa, Asia(to N India), Sardiniaand the S Balkans. Intermediate forms predominante in Iberia, Sicilyand large parts of SE Europe. Elsewhere, typical ssp. coerulescens is found, marginally entering Russia. It flights from April to November, most abundant from June to August..

 *****************************.

Karinalı Yusufçuk, benzer olan Güney Yusufçuğu O. brunneum ve daha da güneydeki diğer bazı benzer türlerle birlikte, Akdeniz havzasında akarsularda yaygın ve küçük Orthetrum türlerinden biridir. 36-45 mm toplam uzunluk (Abdomen uzunluğu: 23-38 mm, açılmış arka kanat genişliği 28-33 mm) ile yaklaşık Sympetrum striolatum boyutlarındadır. Pek çok alanda, ergin erkekleri O. brunneum hariç, tamamı pudramsı abdomeni ve sarı pterostigması ile diğer bütün libellulidlerden ayrılır. Bununla birlikte, genç erkekleri ve dişileri çoğu kez Sympetrum cinsine dahil türler ile karıştırılır..

O. coerulescens oldukça küçük boyutu, dereceli şekilde giderek incelen abdomeni ve büyük (yaklaşık 4 mm uzunluğunda) pterostigmaları ile karakterize olur. Benzer türlerden farklı olarak, erkeklerinde toraksda çok az pudramsılık gelişir ve kahverengi bir yüze sahiptir. Bu nedenle de tamamen mavi olmaktan çok, iki renkli görünürler. Thoraksın ön tarafında, çoğunlukla iki soluk şerit bulunur, ancak yanlar tekdüze renktedir. İki alttürü bilinir. Güney alttürü ssp. anceps, önceden O. ramburii olarak da anılmış ayrı bir tür olarak kabuledilmiştir. Ancak bu durum büyük alanlardaki ara durumda bulunan bireyleri açıklamaktan uzaktır. Tipik alttür ssp. coerulescens erkeklerine yandan bakıldığında, abdomen eksenine neredeyse dikey duran bir ön laminaya (yapraksı ince tabaka) sahip oldukları görülür. Apeksi şişkince ve yuvarlağımsıdır. Tipik ssp. anceps ise daha sivri ve üçgenimsi bir ön laminaya sahiptir ve geriye doğru yönelimlidir. Güneyli erkekler (haliyle ssp. anceps’i içerecek şekilde) daha koyu ve daha çok pudramsı olmaya meyillidirler ve tamamen mavi görünebilirler..

Normal olarak bitkiler üzerine, çok nadir olarak da yere konar. Uçuşu oldukça ürkek ve sık olarak bulunduğu yöreden fazla uzaklaşmaz, çok sık konar. Zayıf uçuşlu gibi görünmesine karşın, sudanoldukça uzun meseafeler uçabilir. Bir yere tutunduğunda kanatları öne doğru tutulur..

Karinalı Yusufcuk Akdeniz havzasında yaygın olmakla beraber, genel olarak orta ve kuzey Avrupa’da yerel şekilde bulunur. Tipik alttürü, ssp. anceps K Afrika, Asya (K Hindistan’a kadar), Sardunya ve güney Balkanlar’da dağılış gösterir. Ara formlar İber yarımadası, Sicilya ve GD Avrupa’nın büyük bir kısmında görülürken, tipik alttürlerinden, ssp. coerulescens Rusya’ya giriş yapacak şekilde marjinal dağılışlıdır. Nisan’dan Kasım’a, ama en bol olarak da Haziran’dan Ağustos’a kadar uçuş halindedir..

Kaynaklar/ References:  1. Chinery, M. (1986). Collins Guide to the Insects of Britainand Western Europe, Collins, Glasgow, 320 pp. 2. Dijkstra K.-D. (2006). Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europeincluding Western Turkeyand noth-Western Africa. British Wildlife Publishing, Dorset, UK. 320 pp. 3. Beaton, G. (2007). Dragonflies and Damselflies of Georgia and the Soustheast. Universityof Georgia Press, Athens, Georgia, 355 pp. 

Author Bayram GÖÇMEN
Created on Monday 27 July 2009
Posted on Friday 15 July 2011
Tags Rize, TURKEY / TÜRKİYE
Albums
Visits 8087