Home / 15 Most visited / Testudo graeca / Spur-thighed Tortoise / Tosbağa
14/15

Testudo graeca / Spur-thighed Tortoise / Tosbağa

slideshow metadata Share on Facebook Share on Facebook
Testudo graeca / Spur-thighed Tortoise / Tosbağa

Testudo graeca ibera (Spur-thighed Tortoise / Tosbağa) [in mating/çiftleşme] from Kumluca, Antalya.

Spur-thighed Tortoise is a polytypic and middle-sized terrestrial tortoise with moderately domed carapace (its length up to 20 cm), which is widely distributed in NW Africa, Southern Europe and Balkan states, Mediterranean islands (except Cyprus), Turkey, S Russia, Azerbaijan, W Iran, Syria, Lebanon, Israel and Jordan.. It is typically a Mediterranean species, inhabiting humid and mesic steppe, semi-steppe and forest habitats, including agriculturally used land. The head is of medium size, covered dorsally with numerous small scales, only the frontal scale is larger. There is a single prefrontal and paired supranasals. The jaw surface is smooth, not serrated, the beak is weakly hooked and tricuspid. The carapace is distinctly convex, dorsal shields are concentrically striated, usually slightly swollen. The nuchal plate is elongated; there are 5 vertebral plates, 4 costals and l0-11 marginals on each side, supracaudal is undivided. The forelimbs are anteriorly covered with large to very large heterogenous, juxtaposed scutes forming 3-6 longitudinal and 4-7 transverse rows. There is a prominent spur in the thigh region on each side. Tail is relatively short, often terminating with a claw-like tubercle. The general coloration varies in shades of dull yellow, brownish and olive, with blackish anterior and lateral margins of each dorsal plate; plastron is yellowish to brownish, usually with some dark blotches. The coloration of adults is less contrast than that of juveniles.

Spur-thighed Tortoise is a diurnal, terrestrial, relatively slowly moving tortoise. It is a herbivorous species, feeding on wide spectrum of various plants, their leaves, flowers and fruits, but occasionally also on animal carcasses. Courtship take place in the spring, mostly in the end of March, April and May. Complicated behaviour, including that female is immobilised by repeated butting and biting by male, precedes the copulation, during which males emit muffled whistling cries. Females lay 3-5 eggs in one clutch, 2-3 times per season.

The more recently described subspecies T. g. anamurensis and species T. antakyensis (sometimes accepted as a subspecies of T. graeca), both from coastal southern Turkey, and also the poorly known T. g. armeniaca (cited from Ağrı province) are viewed with skepticism/doubt among Turkish herpetologists. Therefore these three taxa were not included in the most recent lists on Turkish herpetofauna. As a general acceptance, the species is represented with two subspecies in Turkey. T. g. terrestris is known from Hatay province and SE Anatolia. In the rest parts of Anatoliaand also Turkish Thrace T. g. ibera is quite widespread. The other closely related species found in Turkey(only known from European parts) is T. hermanni (Herman’s Tortoise). But it is distinguished easily from T. graeca by absence of spurs on thighs, and having a large scale/”spur” on tail-tip and also two supracaudal plates (instead of one) on Carapace, above the base of tail. T. graeca terrestris is typical by the presence of yellow colour in coloration, mainly on the head. Populations of T. graeca are endangered mainly by overgrazing and habitat destruction, feral dogs represent another threat, mainly for clutches and juveniles, as well as pet trade.

**************

Adi Tosbağa kuzeybatı Afrika, güney Avrupa ve Balkan ülkeleri, Akdeniz adaları (Kıbrıs hariç), Türkiye, güney Rusya, Azerbaycan, batı İran, Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün de yaygın dağılış gösteren, farklı alt türleri bulunan ve 20 cm kadar uzunluğa erişebilen az çok kubbeli bir karapasa (üstkabuk,) sahip, orta boylu karasal bir kaplumbağadır. Zirai açıdan kullanılan alanlar dahil, nemli ve rutubetli bozkırlarda, yarı bozkır ve ormanlık habitatlarda yaşayan tipik bir Akdeniz türüdür. Baş orta büyüklükte olup, üst kısmı çok sayıda küçük plaklar ile örtülüdür, sadece frontal plak büyüktür. Tek bir prefrontal ve çift supranasal bulunur. Çene yüzeyi düz, tırtıklı değildir, gaga hafif kıvrık ve triküspit yapıdadır. Karapas belirgin bir şekilde konveks, dorsal plaklar konsantrik çizgili ve genellikle kabarık yapılıdır. Nuchal plak (Ense plağı) uzunca yapılıdır, 5 adet vertebral plak, 4 costal plak ve her bir yanda 10-11 marginal plak ve bölünmemiş, tek supracaudal (kuyruküstü) plak mevcuttur. Ön bacaklar ön tarafta, 3-6 uzunlamasına ve 4-7 transvers sıra halinde yan yana düzenlenmiş, büyükten veya çok büyüğe doğru oldukça farklı görünümlü plaklarla örtülüdür. Her iki taraftaki uyluk (femur) bölgesinde bariz bir mahmuz/tüberkül yapısı vardır. Kuyruk nispeten kısa, çoğu kez pençe benzeri bir tüberkül ile sonlanır. Genel renklenmesi, her bir dorsal plağın yan ve ön kısımları siyahımsı olacak şekilde soluk sarı, kahverengi ve zeytin yeşili tonlarla değişiklik gösterir. Plastron (altkabuk) yeşilimsiden kahverengiye değişir ve genellikle bazı koyu lekeler içerir. Ergin birey renklenmesi genç bireylerinkine göre daha az kontrasttır.

Adi Tosbağa gündüz aktif, karasal ve nispeten yavaş hareket edenbir tosbağadır. Geniş yelpazede çeşitli bitkilerle, onların yapraklarıyla, çiçekleriyle ve meyveleriyle beslenen otobur bir türdür. Çok nadir olarak da hayvan leşleriyle beslenir. Çiftleşme baharda, genellikle Mart sonu, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşir. Erkeğin dişiye sürekli toslamaları ve erkek tarafından ısırılması ile dişinin hareketsizleştirilmesini, kopulasyona zorlanmasını, takip edenkopulasyon işlemi, ve bu esnada erkeklerin boğuk ıslık şeklinde naralar atmasını kapsayan karmaşık bir davranış şekli görülür. Dişiler her mevsim 2-3 kez ve her batında ise 3-5 arası yumurta bırakırlar.

Nispeten son zamanlarda her ikisi de güney Türkiye’nin sahil bölgelerinden tanımlanan T. g. anamurensis alttürü ve T. antakyensis türü (ki bazen T. graeca’nın altürü olarak kabuledilir), ve keza Ağrı’da gözlendiği ifade edilen T. g. armeniaca Türk herpetologlar arasında ciddiye alınmayan ve şüphe ile bakılan, bu nedenle de son zamanlarda yayınlanan Türkiye Herpetofaunası listelerine dahil edilmeyen taksonlardır. Genel kabulolarak, Adi Tosbağa Türkiye’de iki alttür ile temsil edilir. T. g. terrestris Hatay ili ve GD Anadolu’da bulunurken, Anadolu’nun diğer kısımları ve Trakya’da ise T. g. ibera yayılmıştır. Türkiye’de bu türe oldukça yakın akraba ve sadece Trakya’da Adi Tosbağa ile simpatrik bulunan diğer tür ise T. hermanni (Trakya Tosbağası)’dir. Bu tür T. graeca’dan uyluk üzerinde femoral tüberküllerin bulunmaması, ayrıca kuyruk ucunda büyükçe bir plak/”tırnak” bulunması ve keza karapasda, kuyruk kaidesinin üzerinde 1 yerine 2 supracaudal (kuyruküstü) plak bulunması ile kolaylıkla ayrılır. T. graeca terrestris esas olarak baş üzerinde renklenme açısından sarı rengin bulunması ile karakterize olur.T. graeca populasyonları, bilhassa aşırı otlatma ve habitat tahribi ile tehlike altındadır. Evcil hayvancılık ticareti kadar, doğaya salınan yabanileşmiş köpekler de özellikle yumurtalar ve jüveniller için tehdit oluşturur.

References:1. Göçmen, B.(Unpub. results). The results of herpetological trips.  2. Budak, A. & Göçmen, B. (2005). Herpetology. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194, Ege Üniversitesi Basimevi, Bornova-Izmir, 226 pp. [2nd Edition, 2008]. 3. Baran, I. & Atatür, M. K. (1998). Turkish Herpetofauna (Amphibians & Reptiles). Ministry of Environment, Ankara. 214 pp.  4. Disi, A. M., Modry, D., Necas, P. & Rifai, L. (2001). Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdomof Jordan. Edition Chimaira, 408 pp. 


Copyright ©Bayram GÖÇMEN, her hakkı saklıdır/*All rights reserved**. *Bu sitede yayınlanan fotoğrafların ve yazıların hakları tarafıma aittir. Fotoğraflar, yazılar ve diğer içeriğin izin alınmadan herhangi bir ortam ve biçimde kullanılması T.C. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. **The reproduction, publication, modification, transmission or exploitation of any work (photos & info submited by me) contained herein for any use, personal or commercial, without my prior written permission is strictly prohibited.

Author Bayram GÖÇMEN
Created on Saturday 27 March 2010
Posted on Thursday 20 January 2011
Tags Antalya, TURKEY / TÜRKİYE
Albums
Visits 53463