Biology Logo

bgo.jpg (5417 bytes)

Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN

Zoolog, Herpetolog, Protozoolog/Parazitolog,                 Doğa Fotoğrafçısı

| English Homepage | Anasayfa  | Yayınlar  | Diğer Akademik Faaliyetler  | Diğer Bilgiler  |

| KUZEY KIBRIS'IN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI |

 

Diğer Akademik Faaliyetler

Lisansüstü Öğrenciler - Editöryal Yükümlülükler - Öğretim Yükümlülükleri - Profesyonel Derneklere Üyelikler - Yürütülen Projeler

(a) Lisansüstü Öğrenciler:

 1. Gül Huriser TALU (Kıbrıs evcil koyunlarının işkembe protozoonları konusunda Yüksek Lisans, 4 Ekim 1999'da tamamlandı).

 2. Araş. Görv. Samiye RASTGELDİ, (Türkiye evcil keçilerinin işkembe protozoonları konusunda Yüksek Lisans, 4 Haziran 2002'de tamamlandı). E-Mail: samiye.demir@ege.edu.tr

 3. Adem KARAOĞLU (Türkiye evcil keçilerinin işkembe protozoonları konusunda Yüksek Lisans, 11 Temmuz 2005'de tamamlandı). E-Mail: fidemkaraoglu@hotmail.com

 4. Araş. Görv. Samiye RASTGELDİ-DEMİR, Res. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tatarcık Sinekleri-Phlebotomus spp: "Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) konusunda Doktora, 14 Mart 2007'de tamamlandı). E-Mail: samiye.demir@ege.edu.tr

 5. Gözde GÜRELLİ (İzmir civarında dağılış gösteren Bahçe Salyangozu Helix aspersa Müller 1774'da karaciğer kelebeklerinin yaygınlığı konusunda Yüksek Lisans, 14 Haziran 2006'da tamamlandı). E-Mail: ggurelli@yahoo.com

 6. Bahadır AKMAN (Güneydoğu Anadolu'daki Tombul Keler Stenodactylus grandiceps'in biyolojisi, taksonomisi ve deskripsiyonu konusunda Yüksek Lisans, 23 Haziran2008'de tamamlandı. E-mail: bahadirakm@hotmail.com

 7. Deniz YALÇINKAYA (Kıbrıs ve Türkiye'deki Tarak Parmaklı Kertenkele Acanthodactylus schreiberi populasyonlarının morfolojik, Serolojik ve Ekolojik Açılardan Karşılaştırılması konusunda Yüksek Lisans, 23 Haziran2008'de tamamlandı). E-mail: dyalcinkaya@yahoo.com

 8. Araş. Görv. Mehmet Zülfü YILDIZ ("Bolkar Dağları'nda (Niğde-Ulukışla) Yaşayan Rana holtzi Werner, 18988 (Anura: Ranidae)'in Popoulasyon Dinamiği" konusunda Doktora, 10 Ağustos 2010'da tamamlandı). EE-mail: yildizzulfu@yahoo.com

 9. Gözde GÜRELLİ ("İzmir yöresinde bulunan atların Equus caballus Linnaeus, 1758 arka bağırsak siliyat (Protista: Ciliophora)  faunas" konusunda Doktora-Protozooloji, 21 Aralık 2010'da tamamlandı). E-Mail: ggurelli@yahoo.com

 10. Miss. Fatima Çiğdem ASLAN ("Kuzey Kıbrıs'ta  dağılış gösteren evcil keçilerde Capra hircus Linnaeus, 1758 Epidinium Crawley, 1923 (Ciliophora: Entodiniomorphida) cinsinin bulunuşu" konusunda Yüksek Lisamns-Protozooloji, 20 Mayıs 2011'de tamamlandı).. E-mail: f.cigdemaslan@hotmail.com

 11. Mr. Mehmet KARAKUŞ ("Ege Bölgesi'nin bazı ilçelerinde kum sineklerinin doğadan toplanan populasyonlarında insektisit hassasiyetinin belirlenmesi" konusunda Yüksek Lisamns-Parazitoloji, 7 Haziran 2012'de tamamlandı).  E-mail: mehmetk1986@yahoo.com 

 12. Deniz YALÇINKAYA ("Anadolu ve Kıbrıs'ta Dağılış Gösteren Eumeces schneiderii  Daudin, 1802 (Sauria: Scincidae) Populasyonlarının Taksonomisi ve Biyolojisi" konusunda Doktora-Herpetoloji, 12 Şubat 2013'de tamamladı). E-mail: dyalcinkaya@yahoo.com

 13. Bahadır AKMAN ("Türkiye ve Kıbrıs Adasında Dağılış Gösteren Kör Yılan, Typhlops vermicularis Merrem, 1820 (Squamata: Serpentes: Typhlopidae) Populasyonlarının Taksonomisi ve Biyolojisi" konusunda Doktora-Herpetoloji, 06 Eylül 2013'de tamamladı). E-mail: bahadirakm@hotmail.com

 14. Naşit İĞCİ ("Türkiye'de Yayılış Gösteren Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758), Montivipera xanthina (Gray, 1849) ve Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) Zehirlerinin Karşılaştırılmalı Proteomik Karekterizasyonu, Koagülasyon Üzerindeki Etkilerinin ve Sitotoksisitelerinin Belirlenmesi" konusunda Doktora-Herpetoloji/Biyoteknoloji, 23 Kasım 2015'de Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünde tamamlandı). E-mail: igcinasit@yahoo.com.tr

 15. Mehmet Anıl OĞUZ ("Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Amphibia: Urodela: Salamandridae)'nin Dağılışı, Populasyonları ve Biyolojisi" konusunda Yüksek Lisans-Herpetoloji, 2 Şubat 2015'de tamamlandı). E-mail: an_oguz@hotmail.com 

 16. Saeedeh JABBARPOUR ("Türkiye'de Dağılış Gösteren Bazı Kertenkelelerde Ektoparazit Yaşayan Akarlar (Arachnida: Acarina)" konusunda Doktora-Parazitoloji, 28 Temmuz 2016'da tamamladı). E-mail: s.jabbarpour@gmail.com

 17. Mert KARIŞ ("Bazı Kurbağa Deri Salgılarının Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi" konusunda Doktora-Herpetoloji/Biyoteknoloji, 18 Aralık 2017'de tamamlandı). E-mail: mert.karis@hotmail.com

 18.  Doğancan  ŞENER (Herpetoloji/Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans, devam ediyor). E-mail: senerdogancan@gmail.com  

 19. Dilara AŞKIN (Herpetoloji/Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans, devam ediyor). E-mail: dilaraaskinn@gmail.com  

 20. Mehmet Anıl OĞUZ (Herpetoloji/Ekofizyoloji alanında Doktora, devam ediyor). E-mail: an_oguz@hotmail.com 

(b) Editöryal Yükümlülükler:

 1. "Turkiye Parazitoloji Dergisi (Turkish Journal of Parasitology)"'nde (Uluslararası indekslerce -ZR & PubMed- taranan dergi) Yardımcı Editör (biyolojik konularda), Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik.

 2. "North-Western Journal of Zoology" (Romanya) (SCI-E'ca taranan dergi)'de Yardımcı Editör (Parazitoloji ve Ortadoğu Herpetolojisi konularında)Tavsiye Kurulu Üyeliği ve Hakemlik.

 3. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment (Romanya) (Zoological Record'ca taranan dergi)'da Yayın Kurulu üyeliği ve Hakemlik.

(c) Öğretim Yükümlülükleri (Lisans & Lisansütü Öğretim Programlarında

        Verilen Dersler):

Lisans

Ders Kredi Sömestre
Omurgasızlar Biyolojisi 2-0-2 (3) III.
Omurgalılar Biyolojisi 2-0-2 (3) IV.
Protozooloji 2-0-0 (2) V.
Herpetoloji 2-0-2 (3) V.
Parazitoloji 2-0-2 (3) VIII.
Diploma Çalışması-I (B.Sc.) 0-2-0 (2) VII.
Diploma Çalışması-II (B.Sc.) 0-2-0 (2) VIII.

Lisanüstü

Biyologlar İçin Fotoğraf Tekniği 3-0-0 (3) Bahar
İşkembe Protozoonları 3-0-0 (3) Güz
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi* 3-0-0 (3) Bahar
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi** 3-0-0 (3) Bahar
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi* 3-0-0 (3) Güz
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi** 3-0-0 (3) Güz

*Yüksek Lisans Öğrencileri için, ** Doktora Öğrencileri için

(d) Profesyonel Derneklere Üyelikler:

 1. The British Herpetological Society (BHS, İngiliz Herpetoloji Derneği) (İngiltere)

 2. Society of Protozoologists (SOP, Uluslararası Protozoologlar Derneği) (ABD)

 3. Turkish Society for Parasitology (TPD, Türkiye Parazitoloji Derneği) (Türkiye)

 4. Societas Europaea Herpetologica (SEH, Avrupa Herpetoloji Derneği) (Almanya)

(e) Yürütülen Projeler:

 1. Göçmen, B. & Öktem, N. (1996). İşkembe Siliyatları Epidinium Crawley, 1923 ve Ophryoscolex Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida) Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 1992-Fen-018 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 154 s.

 2. Öktem, N., Göçmen, B. & Torun, S. (1998). Türkiye Evcil Sığır (Bos Taurus L.)’Larınınİşkembe Siliyat Faunası. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 1996-Fen-022 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 28 s.

 3. Göçmen, B. & Talu, G. H. (1999). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Evcil Koyunlarının (Ovis ammon aries) Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyat Faunası. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 1998-Fen-041 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 59 s.

 4. Göçmen, B. & Karaoğlu, A. (2005). Türkiye'nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2004-Fen-023 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 21 s.

 5. Göçmen, B. & Gürelli, G. (2006). İzmir Civarında Dağılış Gösteren Bahçe Salyangozu Helix aspersa (Müller, 1774) (Mollusca: Pulmonata)'da Karaciğer Kelebeklerinin Yaygınlığı. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2005-Fen-054 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 45 s. [Bu çalışma ayrıca TBAG-HD/96 (105T517) kodlu proje olarak TÜBİTAK ve 2007/BIL/009 kodlu proje olarak EBİLTEM tarafından da desteklenmiştir].

 6. Göçmen, B. & Yalçınkaya, D. (2008). Anadolu ve Kıbrıs Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1879 (Squamata: Sauria: Lacertidae) Populasyonlarının Morfolojik, Serolojik ve Ekolojik Yönden Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2007-Fen-027 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 90 s.

 7. Göçmen, B. & Akman, B. (2008). Tombul Keler, Stenodactylus grandiceps Haas, 1952'in  (Squamata: Sauria: Geckonidae) Anadolu'daki Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi Hakkında. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2007-Fen-028 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 90 s.

 8. Gücel, S., Göçmen, B., Sarpten, H., Çiçek, B. A., Fuller, W., Özden, Ö. & Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (Bio-Der) (2007). Karpaz Yarımadasındaki Habitatların Natura 2000 Ağına Göre Sınıflandırılması . KKTC Çevre Koruma Dairesi Özel Projesi.

 9. Gücel, S., Göçmen, B., Karataş, A. ve ark. (2007-2008). Kıbrıs'taki Ara Bölge'nin Biyoçeşitliliği-İki toplumlu proje). Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, Proje No. UNDP 47401-07-005.

 10. Göçmen, B. (2010). Bolkar Dağlarında (Niğde-Ulukışla) Yaşayan Rana holtzi Werner, 1898 (Anura: Ranidae)in Populasyon Dinamiği ve Yaşam Döngüsü TÜBİTAK, TBAG 107T167 nolu Proje Raporu, Temmuz, 160 s. [Bu çalışma ayrıca  2008/BIL/004 kodlu proje olarak EBİLTEM tarafından da desteklenmiştir].

 11. Göçmen, B. & Yalçınkaya, D. (2013): Anadolu ve Kıbrıs'ta Dağılış Gösteren Eumeces schneiderii Daudin, 1802 (Sauria: Scincidae) Populasyonlarının Taksonomisi ve Biyolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2010-Fen-011 nolu BAP Projesi, 15.02.2013, 135 s.

 12. Göçmen, B. & Akman, B. (2013): Türkiye ve Kıbrıs Adasında Dağılış Gösteren Kör Yılan, Typhlops vermicularis Merrem, 1820 (Squamata: Serpentes: Typhlopidae) Populasyonlarının Taksonomisi ve Biyolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2010-Fen-057 nolu BAP Projesi, 06.09.2013, 149s.

 13. Demiralp, F. D. Ö., Göçmen, B., Uysal, L. Z. & Yıldız, M. Z. (2014). Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Engerek Zehirlerinin Moleküler İçerikleri, Sitotoksisiteleri ve Koagülasyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ve Biyoteknolojik Kullanım Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-1001, KBAG 111T338 nolu Proje Raporu, Eylül.  107s.

 14. Göçmen, B. & Oğuz, M., A. (2015): Lyciasalamandra atifi (Başoğu, 1967) (Amphibia: Urodela: Salamandridae)’nın dağılışı, populasyonları ve biyolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2013-Fen-010 nolu BAP Projesi, 19.02.2015, 87 s.

 15. Nalbantsoy, A., Göçmen, B. & Karış, M. (2015): Bazı Yılan Ham Zehirlerinin Sitotoksik Antioksidan ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentetaz iNOS İnhibisyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2014-Müh-046 nolu BAP Projesi, 19.02.2015, 25 s.

 16. Yalçın, H. T., Göçmen, B. & Nalbantsoy, A. (2016). Türkiye'deki Bazı Amfibi Türlerinin Deri Sekresyonlarının Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-3001, 114Z599 nolu Proje Raporu, Mayıs. 80 s.

 17. Göçmen, B. & Karış, M. (2017): Bazı kurbağa deri salgılarının biyoaktivitelerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2015-Fen-004 nolu BAP Projesi, 27.12.2017, 77 s.

 18. Nalbantsoy, A., Göçmen, B. & Yalçın, H. T. (2017). Kafkas Engereği (Vipera kaznakovi) Zehirinin Biyolojik Karakterizasyonu ve Biyoaktivite Rehberli İzolasyon Yöntemi Kullanılarak Çeşitli Kanser Hücreleri ve Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkilerinin in vitro Olarak Araştırılması. TÜBİTAK-1001, 114Z946 nolu Proje Raporu, Nisan. 75 s.

 19. Baykan, Ş. & Göçmen, B. (2017). Endemik Centaurea calolepis bitkisinin ve sinisin bileşiğinin Macroipera lebetina ve Macrovipera  xanthina yılan zehirleri ile oluşan ödeme karşı in vivo anti-enflamatuvar etkinliğinin araştırılması. TÜBİTAK-3001, 115S022 nolu Proje Raporu, Kasım. 49 s.

 20. Mebert, K, Göçmen, B., & İğci, N. (2017).  “Threatened Anatolian Vipers: Evaluation of Range Limits, Habitat and Gene Flow to Better Conserve Vulnerable to Critically Endangered Species”. MBZSCF (Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund) Project Nr. 160513040 (21.04.2016, accepted date) Final report, 28 June 2017.

 21. Gücel, S., Kunt, K. B., Göçmen, B. & Özden, Ö.. (2017). Kuzey Kıbrıs'ın Örümcek Faunası. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, # CE 201-2015 nolu BAP Projesi, Devam ediyor.

 22. Göçmen, B. & Şener, D. (2018): Küçük Semender (Lissotriton vulgaris) Deri Salgısının Biyoaktivitelerinin Belirlenmesi ve Bazı Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkileri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2016-Fen-009 nolu BAP Projesi, Devam ediyor.

 23. Göçmen, B. & Aşkın, D. (2018): Anthemis tricolor Boiss. Bitkisinin Macrovipera lebetina obtusa Venomu İle İndüklenen Enflamasyon Üzerine Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Bornova-İzmir, 2017-Fen-024 nolu BAP Projesi, Devam ediyor.

   

   

malbizona.jpg (14500 bytes)

Montivipera albizona (Beyaz Bandlı Dağ Engereği) *Kahramanmaraş'ta yüksek bir yaylada, tarafımızdan yeni bir lokalite kaydıyla  saptanan ve Anadolu Diyagonali'nde yayılış gösteren Anadolu'ya endemik yılan  türlerinden birisidir! Foto: B. Göçmen)

elevant.jpg (7140 bytes)

Eirenis levantinus (Levant Cüce Yılanı) *Yaklaşık 150 yıl aradan sonra Kuzey Kıbrıs'tan, dar ve özelleşmiş bir alanda tarafımızdan yeniden keşfedilmiştir! Photo: B. Göçmen)runman.gif (1919 bytes)

Get Free Acrobat Reader for PDF (Portable Document Format) Files


PDF halindeki yayın dosyalarını okumak için lütfen yukardaki logoya tıklayarak Adobe Acrobat Reader programını ücretsiz olarak edininiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Bayram GÖÇMEN, Tüm haklari saklidir.