< Prof. Dr. Bayram Göçmen - Prof. Dr. Nimet ÖKTEM - Özgeçmiş ve Yayınlar
Biology Logo

bgo.jpg (5417 bytes)

Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN

Zoolog, Herpetolog, Protozoolog/Parazitolog,                 Doğa Fotoğrafçısı

| English Homepage | Anasayfa  | Yayınlar  | Diğer Akademik Faaliyetler  | Diğer Bilgiler  |

| KUZEY KIBRIS'IN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI |


Prof. Dr. Nimet ÖKTEM


Özgeçmiş ve Yayın Listesi:

         (a) Özçeçmiş:

1934 yılında İzmir'de doğdu. Lise tahsilini 1954 de İzmir Kız Lisesinde tamamladıktan sonra, 1954-1955 ders yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Zooloji Lisans öğrenimine başlamış ve 1958 yılında bu daldan mezun olmuştur.30 Haziran 1958'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Sitogenetik kürsüsünde çalışmış, aynı yılın Ekim ayında ise Zooloji Bölümüne geçmiştir.

1959 yılında "Ophisops elegans Ménétriés'in Türkiye'de Subspesific Bölümü ve İzmir Bölgesinde Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar" adlı Doktora çalışmalarına başlamış ve 12 Eylül 1963 tarihinde yapılan sınavı kazanarak Fen Doktoru ünvanını almıştır.

20.5.1964 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde 4489 sayılı kanuna göre Clermont-Ferrand Fransa Üniversitesine bilgi ve görgüsünü arttırmak için gönderilmiş ve sözkonusu bu üniversitede 20.5.1966 tarihine kadar çalışmıştır.

Clermont-Ferrand Zooloji Laboratuvarında etüd etmeğe başladığı ve Ege Üniversitesi Zooloji Laboratuvarı ile Tıp Fakültesi Elektron Mikroskobu Merkezinde tamamladığı "Nyctotherus cordiformis (Stein) ve Nyctotherus hylae (Surowiak) nin sitolojik yapısı, ultrastrüktürü ve sistematik münasebetleri" adlı çalışmasını 1968 Mart ayında Fakülte Dekanlığına vererek ve bütün kademeleri tamamlayarak 26 Kasım 1968 tarihinde Doçentlik sınavını başarmıştır. Bu çalışmasıyla Türkiye'nin ilk protozoologlarından biri olan  Dr. Nimet ÖKTEM, 11 Ekim 1974 tarihinde Profesör ünvanını almıştır. Bu tarihten itibaren E. Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'nda çeşitli tarihlerde Anabilim Dalı Başkanlığı görevi yürütmüştür.

noktem_1968.jpg (80207 bytes)

Prof. Dr. Nimet ÖKTEM, 1968'li yıllarda Fransa'da meslektaşları ile birlikte yemek yerken.

Yurt içinde 37, yurt dışında 13 olmak üzere toplam 50 yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Dr. Nimet ÖKTEM şu an ikisi akademisyen olarak hizmet veren çok sayıda lisansüstü öğrenci yetiştirmiştir. Yetiştirdiği akademisyenler arasında Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN (Ege Üniv.) ve Prof. Dr. Naciye Gülkız ŞENLER (Namık Kemal Üniv., Tekirdağ) bulunmaktadır.

noktem_1996.jpg (60071 bytes)

Prof. Dr. Nimet ÖKTEM, 1996'da Doktorantı Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN'e Doktor cübbesini giydirirken..

Group des Protistologues de langue Francaise (Fransa), Society of Protozologist (Amerika) Cemiyetlerine ve Türk Biyoloji Derneğine üyelikleri de olan Dr. ÖKTEM, Yıllarca Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği,  Zoooloji Anabilim Dalı Başkanlığı, ve ayrıca E. Ü. Rektörlüğü Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olmak üzere iki görevi birlikte yürüterek 1997 yılında emekli olmuştur.

         (b) Yayınlar:

i) Kitaplar:

1. ÖKTEM N. ve BAŞOĞLU, M. (1972). Zoofizyoloji Praktikumu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 40, Bornova-İzmir.

2. ÖKTEM N. ve BARAN, İ. (1977). Arthropoda Laboratuvar Kılavuzu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 75, İlker Matbaası, Bornova-İzmir.

3. ÖKTEM N. ve ÇEVİK, E. (1988). Fizyoloji Praktikumu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 121, Bornova- İzmir.

4. ÖKTEM, N. ve GÖÇMEN, B. (1998). Genel Parazitoloji Uygulama Kitabı. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 161, Bornova-İzmir, 186 s.

 

ii) Yurt Dışında Yayınlanan Bilimsel Makaleler

1. ÖKTEM, N., (1965). Observations sur I'ultrastructure de Nyctotherus cordiformis Stein parasite de Batraciens. Comptes rendus des séances de la Soc. Biol. Tome: 159, no 10.

2. PUYTORAC, P. et ÖKTEM N. (1967). Observations Cytologiques sur les Nyctotheres des genres Nyctotherus Leidy et Prosicuophora N. Gen., Ciliés Parasites de Batraciens Anoures du Gabon. Extrait de la Revue Biologia Gabonica, 3 (3): 223-243.

3. BRUGEROLLE, G., JOYON, L et ÖKTEM N. (1973). Contribution a L' étude cytologique et phylétique des Diplozoaires (Zoomastigohorea, Diplozoa Dangeard 1910). I- Étude Ultrastructurale du genre Trepomonas (Dujardin). Protistologica, 9 (3): 339-348.

4. ÖKTEM, N. and BRUGEROLLE (1973). Cytology and Phylogeny of Diplozoa: Trepomonas, Hexamita, Spironucleus, Giardia (Lavier 1936). General Organization and Origin (1973). IV. International Protistology Congress.

5. BRUGEROLLE, G., JOYON, L et ÖKTEM N. (1973). Contribution a L' étude cytologique et phylétique des Diplozoaires (Zoomastigohorea, Diplozoa Dangeard 1910). II. Étude ultrastructurale de genre Spironucleus (Lavier, 1936). Protistologica, 9 (4): 495-502.

6. BRUGEROLLE, G., JOYON, L et ÖKTEM N. (1974). Contribution a L' étude cytologique et phylétique des Diplozoaires (Zoomastigohorea, Diplozoa Dangeard 1910). IV. Étude ulyrastructurale du genre Octomitus (Prowazek, 1904). Protistologica, 10 (4): 457-463..

7. ÖKTEM, N. and WILLAERT, E. (1977). Immunoelectrophoretic Study of an Environmental Pathogenic Neagleria fowleri, Isolated in Belgium. Parasitology, April-gal. 2.

8. ÖKTEM, N. (1980). Ultrastructure corticale chez Nyctotherus ovalis Leidy. Journal of Protozoology,.27 (3):

9. ÖKTEM, N. (1981). Qeulques aspects de L 'ultrastructure du Flagellé Retortamonas gryllotalpae. Progress in Protozoology, VI. International Congress of Protozoology. Warzzawa-Poland.

10. ÖKTEM, N. et ŞEŞEN, H. (1985). Les Effects de la Pollution du Golfe d' İzmir sur les Tintinnides   (Ciliata). Rapp. Comm. Int. Mer Medet., 29 (6):

11. ÖKTEM, N. et ENGİN,D. (1987). L 'effet de (a Pollution sur certaines Dinoflagellés du Golf D' İzmir.   Biologia Gallo-hellenica,13: 35-40.

12. ÖKTEM, N. et ENGİN, D. (1990). L 'effet de la pollution du Golfe d' İzmir sur certains Dinoflagellés. Rapp. Comm. Int.Mer. Médit., 32 (1):

13. GÖÇMEN, B. and ÖKTEM, N. (1996). New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): I. The Presence of Entodinium dalli Dehority, 1974 with a New Forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. and Comparisons with Entodinium williamsi n. sp. Europ. J. Protistol., 32: 513-522.

 

iii) E. Ü. Fen Fakültesince Yayınlalan Bilimsel Makaleler

 

1. ÖKTEM, N. (1963). Ophisops elegans Ménétriés'in Türkiye'de Subspesifik bölümü ve İzmir Bölgesinde Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., No. 14.

2. ÖKTEM, N. (1967). Amphibialarda Parazit Yaşayan Nyctotherus hylae (Surowiak) Vestibülünün İnce  Yapısı.  Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., No. 46.

3. ÖKTEM, N. (1969). Ncytotherus cordiformis (Stein) ve Ncytotherus hylae (Sworiak) nin sitolojik yapısı, ultrastrüktürü ve sistematik münasebetleri. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., No. 86.

4. ÖKTEM, N. (1971). Trichomonas batrachorum' un (Flagellata) İnce Yapısı Üzerinde Araştırmalar.  Ege Üniv. Fen. Fak. İlmi Rap. Ser., No. 119.

5. ÖKTEM, N. (1973). Spirotrichonympha flagellata Grassi et Foa (Kamçılılar)'da Kamçı Bantları ve Peltoaksistiler Tübüller Hakkında Elektron Mikroskobik Müşahedeler. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., No. 194.

6. ÖKTEM, N. (1973). Recherches sur les Opalines et les ciliés parasites de Batraciens recoltés a İzmir. Ege Üniv. Fen. Fak. İlmi Rap. Ser., No. 175.

7. ÖKTEM, N. (1974). Karatomorpha bufonis Travis (Proteromonadina, Flagellata)' nın ince yapısı.Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No. 177.

8. ÖKTEM, N. (1978). Naegleria fowleri' de Mitotik Bölünme. Fen Fakültesi Dergisi, 2B.(3): 261-268.

iv) Yurt İçinde Yayınlanan Diğer Bilimsel Makaleler

1. ÖKTEM, N. (1959). Küçük tatlı su hayvanlarını yakalama, tesbit ve muhafaza usulleri. Türk Biology Dergisi, Cit: 9 Sayı: 3-4.

2. ÖKTEM, N. (1962). Bornova (İzmir) civarında yakalanan gündüz kelebekleri hakkında I. Türk Biology Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1.

3. ÖKTEM, N. (1963). Bornova (İzmir) civarında  yakalanan gündüz kelebekleri II.Türk Biology Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1.

4. ÖKTEM, N. (1965). Biyolojik etüdler için serbest ve parazit protozoa'nın elde deilmesi. Türk Biology Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3-4.

5. ÖKTEM, N. (1966). Hexamitus intestinalis (Dujardin)' in Ultrastruktürü Üzerinde Araştırmalar. İst. Üniv. Fen Fak. Mec. Ser. B, 31(3-4): 249-258.

6. ÖKTEM, N. (1972). Bazı Heterotrichid Silyatlarda Fibriller Yapı. Türk Biology Dergisi, 22: 28-41.

7. ÖKTEM, N. (1973). Pyrsonympha vertens (Zooflagellata) de yapışma apareyi, aksial band, Paraksostil ve Sitoplazma hakkında elektron mikroskobik müşahedeler. T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi.

8. ÖKTEM, N. (1974). Bir Hücrelilerde Kinetik (Hareket) Apareyi Hakkında. Türk Biology Dergisi, Cilt: 24, Vol. 24.

9. ÖKTEM, N. (1980). Nyctotherus gryllotalpae' nin (Ciliata) İnce Yapısı. T.B.T.A.K. VII. Bilim Kongresi, Kuşadası, s. 583-597.

11. ÖKTEM, N. (1985). Proteromonas uromastixi' nin (Flagellata) Ultrastrüktürünün Sitolojik İncelenmesi. 7. Elektron Mikroskopi Kongresi, İstanbul.

12. ÖKTEM, N. ve ENGİN, D. (1990). İzmir Körfez Pollusyonunun Ceratium fusus ve Ceratium macroceros (Dinoflagellata) Etkisi. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum.

13. PEYNİRCİ, H., ve ÖKTEM, N., (1990). Kırk ayakların (Julidae) sindirim borusu ve vücut  boşluğunda yaşayan Greganinlerin Morfolojileri Hakkında. Ege Üniv. Fen Bil. Derg.,. 1 (2) 17-21.

14. ŞENLER, N. ve ÖKTEM, N., (1992). Rana ridibunda (Amphibia-Anura)'nın Sindirim Sisteminde Endokommensal yaşayan İki Silyat Türünün Işık ve Elektron Mikroskobik Yapıları. Ege Üniv. Fen Bil. Dergisi.

15. SIKI, M.et ÖKTEM, N., (1992). La révision des Espéces d' oiseaux de la péchenie de Homo dons saline de Çamaltı. J. Fac. Sci. Ege Üniv. Series B. Vol: 14, No: 1, 39-51 pp.

16. ÖKTEM, N. (1982). Retortamonas gryllotalpae' nin (Kamçılı) Ultrastrüktürü Hakkında Ön Çalışma. Atatürk Univ. Fen Fak. Dergisi, 1 (1): 136-142.

17. ÖKTEM, N. (1975). Spironucleus Lavier, 1936 (Kamçılı) Genusunun İnce Yapısı. T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi, s. 221-227.

18. GÖÇMEN, B. ve ÖKTEM, N. (1992). Sığır İşkembesinde Endosimbiyont Yaşayan Isotricha spp. Stein, 1859 (Isotrichidae, Trichostomatida) Üzerine Işık Mikroskobu Düzeyinde Morfolojik ve Sitolojik Gözlemler. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi (24-27 Haziran 1992) Bildiri Özetleri (Zooloji Seksiyonu), Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Elazığ, Yayın No. 3, s. 58.

19. GÖÇMEN, B., and ÖKTEM, N., (1994). Paraldehyde fuchsin Staining and Secretion of Rumen Ciliates of Cattle. Doğa-Tr. J. of Zoology, 18 (2) : 107-110.

20. ÖKTEM, N. ve GÖÇMEN, B. (1996). Türkiye Evcil Sığır (Bos taurus taurus L.) İşkembesinden Yeni Bir Siliyat Grubu (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae) ve Yeni Bir Tür Entodinium basoglui sp. nov. Hakkında. Doğa-Tr. J. of Zoology, 20: 271-278 Ek Sayı.

21. ÖKTEM, N., GÖÇMEN, B. ve TORUN, S. (1997). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)'larının İşkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma: I-Familya Isotrichidae (Trichostomatida) ve Entodiniidae (Entodiniomorphida). Doğa-Tr. J. of Zoology, 21 (4): 475-502.

22. Göçmen, B., Torun, S. ve Öktem, N. (1999). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)'larının İşkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma: II-Familya Opryoscolecidae (Entodiniomorphida). Doğa-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 2): 473-490.

23. Göçmen, B. ve Öktem, N. (1999). İşkembe Siliyatı Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Evcil Sığırlardaki Taksonomik Durumu. Doğa-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 2): 465-471.

24. GÖÇMEN, B. ve ÖKTEM, N. (1996). Türkiye Evcil Sığırlarında (Bos taurus L.) İşkembe Siliyatı Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Taksonomik Durumu ve Bulunuşu. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Bildiri ve Poster Özetleri (Hayvan Fizyolojisi, Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu),İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul, s. 32.

25. ÖKTEM, N., GÖÇMEN, B. ve TORUN, S. (1996). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries) İşkembesinden Yeni Bir Siliyat Türü, Entodinium semahatae sp. nov. (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae) Hakkında. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Bildiri ve Poster Özetleri (Hayvan Fizyolojisi, Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu),İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul, s. 35.

26. ŞENLER, N. G. ve ÖKTEM, N. (1999). Rana ridibunda (Amphibia-Anura)’nın Sindirim Sisteminde Endokommensal Olarak Yaşayan İki Siliyat Türünün Elekton Mikroskobik Yapıları. Doğa Tr. J of Zoology, 23 (Turk. Supl. 1): 317-328.

[Site Main Page]  [Site Ana Sayfa]

Nokt.jpg (19131 bytes)

Prof. Dr. Nimet ÖKTEM

*Saha çalışmasına çıkılmadan gerçek bir biyolog olunamıyacağını her zaman vurgulayan ve bu bağlamda her yıl öğrencilerini uzun bilimsel arazi çalışmalarına götüren değerli hocamızın bu bağlamdaki Datça, Muğla civarına yaptığı  1991 yılındaki (benim de asistan oılarak bulunduğum) BİLİMSEL GEZİ görüntülerini görmek için BURAYA tıklayınız!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Bayram GÖÇMEN, Tüm haklari saklidir.