Biology Logo

bgo.jpg (5417 bytes)

Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN

Zoolog, Herpetolog, Protozoolog/Parazitolog,                 Doğa Fotoğrafçısı

| English Homepage | Anasayfa  | Yayınlar  | Diğer Akademik Faaliyetler  | Diğer Bilgiler  |

| KUZEY KIBRIS'IN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI |

 

Yayınlar

 • Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı: 179

  Yurtiçi : 62

  Yurtdışı : 117 (75'i SCI/SCI-E'ce taranan dergilerde)

 • Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Sayısı: 52

  Yurtiçi : 28

  Yurtdışı : 24

 • Kitaplar veya Kitapta Bölüm Sayısı : 16

Makaleler: |1993|   |1994|   |1995|   |1996|   |1997|   |1999|   |2000|  |2001|  |2002|

                      |2003|  |2004|   |2005|   |2006|   |2007|   |2008|   |2009|  |2010|   |2011|

                      |2012|  |2013|   |2014|   |2015|   |2016|   |2017|    |2018|

1993

1. Göçmen, B. (1993). Sığır İşkembesinde Endosimbiyont Yaşayan Isotricha spp. Stein, 1859 (Isotrichidae, Trichostomatida) Üzerine Işık Mikroskobu Düzeyinde Morfolojik ve Sitolojik Gözlemler. Turk. J. Zool., 17: 289-301.

 

1994

2. Göçmen, B. and Öktem, N. (1994). Paraldehyde Fuchsin Staining and Secretion of Rumen Ciliates of Cattle. Turk. J. Zool., 18: 107-110.

 

1995

3. Budak, A. ve Göçmen, B. (1995). Kuzey Kıbrıs Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Hakkında. Turk. J. Zool., 19 (2): 1-15.

 

4. Karakişi, H., İşisağ, S., Engin, D. & Göçmen, B. (1995). Islet-cell Innervation in Pancreas of Lacerta laevis (Lacertidae, Sauria). Tr. J. of Medical Sciences, Supplement: 117.

1996

5. Göçmen, B., Tok, C. V., Kaya, U. ve Tosunoğlu, M. (1996). Kuzey Kıbrıs Herpetofaunası Hakkında Bir Ön Çalışma Raporu. Turk. J. Zool., 20 (Ek Sayı): 161-176.

 

6. Mermer, A., Göçmen, B. ve Tok, C. V. (1996). Kuzey Kıbrıs Chalcides ocellatus Forskal, 1775 (Sauria: Scincidae) Örnekleri Hakkında. Turk. J. Zool., 20 (Ek Sayı): 265-269.

 

7. Öktem, N. ve Göçmen, B. (1996). Türkiye Evcil Sığır (Bos taurus taurus L.) İşkembesinden Yeni Bir Siliyat Grubu (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae) ve Yeni Bir Tür Entodinium basoglui sp. nov. Hakkında. Turk. J. Zool., 20 (Ek Sayı): 271-278.

 

8. Göçmen, B., Kumlutaş, Y. and Tosunoğlu, M. (1996). A New Subspecies, Ablepharus kitaibelii (Bibron & Borry, 1833) budaki n. ssp. (Sauria: Scincidae) From the Turkish Republic of Northern Cyprus. Turk. J. Zool., 20: 397-405.[Türkçe Versiyon]

 

9. Göçmen, B. and Öktem, N. (1996). New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): I. The Presence of Entodinium dalli Dehority, 1974 with a New Forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. and Comparisons with Entodinium williamsi n. sp. European Journal of Protistology, 32 (4): 513-522 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

1997

10. Öktem, N., Göçmen, B. ve Torun, S. (1997). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)'larının İşkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma: I-Familya Isotrichidae (Trichostomatida) ve Entodiniidae (Entodiniomorphida). Turk. J. Zool., 21 (4): 475-502.

  makale_pdf.gif (357 bytes)

1999

11. Göçmen, B., Torun, S. ve Öktem, N. (1999). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)'larının İşkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma: II-Familya Opryoscolecidae (Entodiniomorphida). Turk. J. Zool., 23 (Turk. Supl. 2): 473-490.

 

12. Göçmen, B. ve Öktem, N. (1999). İşkembe Siliyatı Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Evcil Sığırlardaki Taksonomik Durumu. Turk. J. Zool., 23 (Turk. Supl. 2): 465-471.

 

13. Tok, C. V., Göçmen, B. ve Mermer, A. (1999). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mabuya vittata (Şeritli Kertenkele) (Sauria: Scincidae) Örnekleri Hakkında. Turk. J. Zool., 23 (Turk. Supl. 2): 583-589.

 

14. Göçmen, B. (1999). Epidinium Crawley, 1923 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Turk. J. Zool., 23 (Turk. Supl. 2): 429-463.

 

15. Göçmen, B. (1999). Ophryoscolex Stein, 1858 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Turk. J. Zool., 23 (Turk. Supl. 2): 397-427.

 

16. Kumlutaş, Y., Tosunoğlu, M. ve Göçmen, B. (1999). Karadeniz Bölgesi Rana ridibunda (Anura: Raniidae) Populasyonları Üzerinde Morfolojik Araştırma. Turk. J. Zool., 23 (Turk. Supl. 3): 801-806.

 

17. Tosunoğlu, M., Göçmen, B., Taşkavak, E. & Budak, A. (1999). A Serological Comparison of the Populations of the Lacerta laevis Complex in Northern Cyprus and Southern Turkey. Zoology in the Midle East, 19: 117-122.

 

2000

18. Göçmen, B. (2000). New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): II. Epidinium graini n. sp. (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida). Turk. J. Zool., 24 (1): . 24 (1): 23-31.

 

19. Ergen, G., Göçmen, B. & Falakalı, B.(2000). Ultrastructure of the Cortex of the Rumen Ciliate Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae). Turk. J. Zool., 24 (4): 385-390.

 

20. Göçmen, B. & Budak, A. (2000). İşkembe Siliyatlarının (Protozoa: Ciliophora) Sınıflandırılmasında Kaudal Çıkıntıların Önemi ve Forma, Grup, Seri Taksonlarının Kullanımı. T. Parazitol. Derg., 24 (2): 214-216.

 

2001

21. Üçüncü, N., Göçmen, B. & Üçüncü, S. (2001). Dikenli Keler Laudakia stellio stelio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Lacertilia) Rektumunda Yaşayan Protozoonlar ve Yapıları. T. Parazitol. Derg., 25 (1): 78-82.

 

22. Göçmen, B., Tosunoğlu, M. & Falakalı, B. (2001). New Rumen Ciliates From Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): 3. Entodinium oektemae n. sp. and Entodinium imaii n. sp. (Entodiniidae, Entodiniomorphida). Turk. J. Zool., 25 (3): 269-274..

 

23. Rastgeldi, S., Özbel, Y. & Göçmen, B. (2001). Pfiesteria piscicida (Dinoflagellata, Protista). T. Parazitol. Derg. (Acta Parasitologica Turcica), 25 (2): 197-201..

 

24. Göçmen, B., Akyurtlaklı, N. & Özbel, Y. (2001). İşkembe Siliyatları Isotricha intestinalis Stein, 1859 ve Isotricha prostoma Stein, 1961 (Trichostomatida: Isotrichidae) Hakkında İnce Yapısal Gözlemler. T. Parazitol. Derg. (Acta Parasitologica Turcica), 25 (2): 202-211.

 

25. Göçmen, B., Dehority, B. A., Talu, G. H. & Rastgeldi, S. (2001). The Rumen Ciliate Fauna of Domestic Sheep (Ovis ammon aries) from the Turkish Republic of Northern Cyprus. Journal of Eukaryotic Microbiology, 48 (4): 455-459 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

26. Göçmen, B., Falakalı Mutaf, B. & Tosunoğlu, M. (2001). New Rumen Ciliates From Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): 3. Eudiplodinium dehorityi n. sp. T. Parazitol. Derg. (Acta Parasitologica Turcica), 25 (3): 305-307.

 

27. Tosunoğlu, M., Göçmen, B., Atatür, M. K. & Çevik, İ. E. (2001). Morphological and Serological Investigations on Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) Populations from Anatolia. Zoology in the Midle East, 23: 55-60.

28. Göçmen, B. & Özbel, Y. (2001). İşkembede Yaşayan Kamçılı (Mastigophora) ve Holotriş Siliyat (Ciliophora) Protozoonlar. T. Parazitol. Derg. (Acta Parasitologica Turcica), 25 (4): 405-425.

 

29. Göçmen, B., Rastgeldi, S. & Özbel, Y.(2001). Cryptosporidium Tyzzer, 1907 (Protista: Apicomplexa: Coccidia) ve Sürüngenlerde Coccidiosis. T. Parazitol. Derg. (Acta Parasitologica Turcica), 25 (4): 335-338.

 

2002

30. Göçmen, B. & Atatür, M. K. (2002). Some Rumen Ciliates (Isotrichidae, Trichostomatida; Epidininae, Ophryoscolecidae) of the Domestic Goat (Capra hircus L.) from Turkey. Turk. J. Zool., 26 (1): 15-26.

 

31. Göçmen, B., Şenol, A. & Mermer, A. (2002). A New Record of Schneider's Skink, Eumeces schneideri Daudin, 1802 (Sauria: Scincidae) from Cyprus. Zoology in the Midle East, 25: 19-22.

 

32. Göçmen, B., Tosunoğlu, M. & Ayaz, D. (2002). First Record of the Leopard Gecko, Eublepharis angramainyu (Reptilia: Sauria: Eublepharidae), from Anatolia. Herpetological Journal, 12 (2): 79-80 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi). [İngilizce: Türkçe versiyonu ilave edilmiştir].

33. Göçmen, B., Dehority, B. & Rastgeldi, S. (2002). The Occurrence of the Rumen Ciliate Metadinium banksi Dehority, 1985 (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida) from Domesticated Goats (Capra hircus L.) in Southeastern Turkey. Turk. J. Zool., 26 (4): 367-370 [Türkçe Özetli İngilizce].

 

34. Göçmen, B. & Böhme, W. (2002). New Evidence of the Occurrence of the Dice Snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) on Cyprus. Zoology in the Midle East, 27: 29-34..

 

2003

35. Rastgeldi, S. & Göçmen, B. (2003). Türkiye'de Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Polyplastron multivesiculatum (Ciliophora: Protista) Hakkında. Türkiye Parazitoloji Dergisi /(Acta Parasitologica Turcica), 27: 71-74.

 

36. Göçmen, B., Dehority, B. A. & Rastgeldi, S. (2003). Ciliated Protozoa in the Rumen of Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.). Journal of Eukaryotic Microbiology, 50 (2): 104-108 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

37. Göçmen, B., Tosunoglu, M. & Taskavak, E. (2003). A Taxonomic Comparison of the Hardun,  Laudakia stellio (Reptilia, Agamidae), Populations of Southern Turkey (Hatay) and Cyprus. Zoology in the Midle East, 28: 25-32.

38. Göçmen, B. (2003). Anaerobik Protozoonlarda (Protista) Solunum ve Detoksifikasyon Organeli: Hidrogenozom. Türkiye Parazitoloji Dergisi /(Acta Parasitologica Turcica), 27: 71-74.

39. Göçmen, B. (2003). Kıbrıs Evcil Koyunlarında (Ovis ammon) Yaşayan Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyatı, Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999) - Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 27 (4): 273-279.

40. Göçmen, B. (2003). Kıbrıs Evcil Koyunlarında Yaşayan Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyat Cinsi, Epidinium Crawley, 1923. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 27 (4): 280-286.

41. Rastgeldi, S., Göçmen, B., Özbel, Y. (2003). Türkiye Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) İşkembe Siliyatları, Diplodinium crista-galli ve Diplodinium flabellum’un (Entodiniomorphida) Bulunuşu - Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 27 (4): 287-293.

42. Mermer, A.,  Rastgeldi, S., Ergen, G. & Göçmen, B. (2003). Occurrence of the Rumen Ciliate, Elytroplastron bubali (Dogiel, 1928) in Turkish Domestic Goats (Capra hircus). Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 227 (4): 270-272.

2004

43. Göçmen, B. & Rastgeldi, S. (2004). A New Rumen Ciliate from the Turkish Domestic Goat (Capra hircus L.), Entodinium salmani n. sp (Entodiniidae, Entodiniomorphida) . Turk. J. Zool., 28 (4): 295-299.

2005

44. Tosunoglu, M., Ayaz, D. & Göçmen, B. (2005). On specimens of Rana ridibunda Pallas , 1771 (Anura: Ranidae) Collected from Yağmapinar (Karapınar-Konya). Anadolu University Journal of Science and Technology, 6 (1): 55-59.

 

45. Göçmen, B. & Karaoğlu, B. (2005). Türkiye'nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 29 (3): 211-218..

 

46. Arikan, H., Göçmen, B., Mermer, A. & Bahar, H. (2005). An electrophoretic comparison of the venoms of a colubrid and various viperid snakes from Turkey and Cyprus, with some taxonomic and phylogenetic implications. Zootaxa, 1038: 1-10 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

47. Göçmen, B., Rastgeldi, S., Karaoğlu, A. &   (2005). Rumen Ciliated Protozoa of the Turkish domestic goats (Capra hircus L.). Zootaxa, 1091: 53-64 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

2006

48. Göçmen, B., Arıkan, H., Mermer, A., Langerwerf, B. & Bahar, H. (2006). Morphological, Hemipenial and Venom Electrophoresis Comparisons of Levantine Viper, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) from Cyprus and Southern Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 30 (2): 225-234.

49. Bandyopadhyay, P.K., Mallik, P. Göçmen, B. & Mitra, A. K. (2006). Monocystis apporectodea sp. nov. (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinida), from an Indian earthworm Apporrectodea trapezoides Duges. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 30 (1): 50-52.

50. Bandyopadhyay, P.K., Mallik, P. Göçmen, B. & Mitra, A. K. (2006b). Monocystis metaphirae sp. nov. (Protista: Apicomplexa: Monocystidae), from the earthworm Metaphirae houlleti (Perrier). Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 30 (1): 53-55.

51. Bandyopadhyay, P.K., Mitra, A. K. & Göçmen, B. (2006). A new endoparasitic genus,  Stomatocystis indica gen. nov., sp. nov. (Apicomplexa: Sporozoea: Stomatophorinae) from the seminal vesicles of an Indian earthworm (Annelida: Oligochaeta) Amynthas diffringens Baird . Zootaxa, 1191: 61-68 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

52. Göçmen, B., Arıkan, H., Özbel, Y., Mermer, A. & Çiçek, K. (2006). Clinical, physiological and serological observations on human folowing  Macrovipera lebetina lebetina envenomating.  Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 30 (2): 158-162.

53. Bandyopadhyay, Göçmen, B., Bhowmik, B. &  Mitra, A. K. (2006). A new species of  Monocystis Stein, 1848 (Protista: Apicomplexa: Eugregarinida) from the Indian earthworm, Amynthas hawayanus Rosa, 1981 (Annelida: Oligochaeta). Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 30 (2): 155-157.

 

54. Göçmen, B. &  Sezgin, Y (2006). Kuzey Kıbrıs Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999). Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 30 (3): 246-251.

 

55. Mermer, A., Göçmen, B., Çiçek, K., Ergen, G., Sezgin, Y. & Yıldız, M. Z. (2006). Kıbrıs evcil keçilerinde yaşayan işkembe siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida)'de morfometrik varyasyonlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 30 (3): 252-257.

 

56. Göçmen, B. & Yıldız, M. Z. (2006). Yılanlar ve insanlar ile ilişkileri. Kıbrıs Bilim (Cyprus Science), 2: 28-31.

 

2007

57. Arıkan, H., Tosunoğlu, M, Atatür, M. & Göçmen, B. (2007). Some comments on the breeding biology of Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896 from Uzungöl, Northeast Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 31 (1): 53-64.

 

58. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2007). Natural Infection of   Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata) by Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Stages in Izmir, Turkey. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 31 (2): 150-153.

 

59. Yildiz, M. Z., Göçmen, B., Akman, B. & Yalçinkaya, D. (2007). New localities for Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) in Anatolia, Turkey, with notes on their morphology. North-Western Journal of Zoology, 3 (1): 24-33  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

60. Göçmen, B., Arikan, H., Çiçek, K. & Yildiz, M. Z. (2007). A Serological comparison of the populations of the Levanine Viper, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) in Cyprus and Southern Turkey. North-Western Journal of Zoology, 3 (2): 75-80  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

61. Göçmen, B., Nilson, G., Yildiz, M. Z., Arikan, H.,  Yalçinkaya, D. & Akman, B. (2007). On the occurrence of the Black Cat Snake, Telescopus nigriceps (Ahl, 1924) (Serpentes: Colubridae) from the Southeastern Anatolia, Turkey with some taxonomical comments. North-Western Journal of Zoology, 3 (2): 81-95  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

62. Gürelli, G., Göçmen, B., Çetin-Doğan, T. & Alpagut-Keskin, N. (2007). First Record of  Mesocestoides spp. Vaillant 1863 Tetrathyridia (Cestoidea: Cyclophyllidea) in Anatolian Lizard, Anatololacerta danfordi (Günther, 1876) in Turkey. North-Western Journal of Zoology, 3 (2): 96-104  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

2008

63. Göçmen, B. & Gürelli, G. (2008). Bahçe Salyangozu, Helix aspersa'da Kamçılı Protozoon Cryptobia helicis Leidy, 1846 (Kinetoplasta: Bodonea: Cryptobiidae)'in Bulunuşu. T. Parazitol. Derg. (Acta Parasitologica Turcica), 32 (1): 91-93.

 

64. Karataş, A., Göçmen, B. & Karataş, A. (2008). A new record for Turkish lice Fauna: Dennyus hirundinis (Linnaeus, 1761) (Mallophaga: Menoponide). Turkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 32 (1): 77-78.

 

65. Arikan, H., G., Göçmen, B., Kumlutaş, Y., Alpagut-Keskin, N., Ilgaz, Ç. & Yıldız, M. Z. (2008). Electrophoretic characterisation of the venom samples obtained from various Anatolian snakes (Serpentes: Colubridae, Viperidae, Elapidae). North-Western Journal of Zoology, 4 (1): 16-28 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

66. Göçmen, B., Disi, A. M. & Yildiz, M. Z. (2008). On the occurrence of Blanus strauchi aporus Werner, 1898 and Chalcides guentheri Boulenger, 1887 in the Mediterranean Ecozone of Syria. Zoology in the Middle East, 43: 69-74 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

67. Bandyopadhyay, P.K., Chakraborty, A., Mitra, A.K.  &  Göçmen, B. (2008). Monocystis elongatum n.sp. (Protozoa: Apicomplexa: Monocystidae) from seminal vesicles of the earthworm Perionyx excavatus (Perrier) (Annelida: Oligochaeta) in West Bengal, India. North-Western Journal of Zoology, 4 (1): 91-98 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

68. Göçmen, B., Kasot, N., Yildiz, M.Z., Sas, I., Akman, B., Yalçinkaya, D.  &  Gücel, S. (2008). Results of the Herpetological Trips to Northern Cyprus. North-Western Journal of Zoology, 4 (1): 139-149 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

69. Göçmen, B., Werner, Y. L. & Elbeyli, B. (2008). Cannibalism in Dolichophis jugularis (Serpentes: Colubridae): More than Random?. Current Herpetology, 27 (1): 1-7. [kapak]

 

70. Aksit, D., Falakali-Mutaf, B., Göçmen, B. & Gürelli, G. (2008). A preliminary observations on Trichodina sp. (Ciliophora: Peritricha) on the Gils of Limpets (Patella spp.) in Antalya (Turkey). North-Western Journal of Zoology, 4 (2): 295-299 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

2009

71. Arikan, H. Göçmen, B., Atatür, M, Kumlutaş. Y. & Çiçek, K. (2009). Morphology of peripheral blood cells from various Turkish Snakes. North-Western Journal of Zoology, 5 (1): 61-73 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

72. Schmidtler, J. F., Göçmen, B., Yildiz, M. Z., Akman, B., Yalçinkaya, D. & Nagy, Z. T. (2009). Rediscovery of the snake genus Eirenis on Cyprus (Reptilia: Colubridae). Salamandra, 45 (1): 15-23.

 

73. Arikan, H., Göçmen, B., Yildiz, M.Z., Ilgaz, Ç. & Y. Kumlutas, Y. (2009). Morphology of Peripheral Blood Cells from Some Lacertid Lizards. Russian Journal of Herpetology, 116 (2): 101-106.

 

74. Göçmen, B., Atatür, M. K., Budak, A., Bahar, H., Yildiz, M. Z., Alpagut-Keskin, N. (2009). Taxonomic notes on the snakes of Northern Cyprus, with observations on their morphologies and ecologies. Animal Biology, 59 (1): 1-30  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

75. Göçmen, B. & Gürelli, G. (2009). Rumen Entodiniid Ciliated Protozoan Fauna (Entodiniomorphida: Entodiniidae) of Domestic Sheep (Ovis ammon aries
L.) from Northern Cyprus, with description of a new Species, Entodinium
cypriensis
n. sp.. Turkish Journal of Zoology, 33 (2):
169-180 
(Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

76. Göçmen, B., Arıkan, H., Yıldız, M. Z., Mermer, A. & Alpagut-Keskin, N. (2009). Serological characterization and confirmation of the taxonomic status of Montivipera albizona (Serpentes, Viperidae) with an additional new locality record and some phylogenetical comments". Animal Biology, 59 (1): 87-96 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

77. Göçmen, B., Franzen, M., Yildiz, M. Z., Akman, B. & Yalçinkaya, D. (2009). New locality records of eremial snake species in southeastern Turkey (Ophidia: Colubridae, Elapidae, Typhlopidae, Leptotyphlopidae). Salamandra, 45 (2): 110-114.

 

78. Göçmen, B. & Gürelli, G. (2009). The Occurence of the Rumen Ciliate Entodinium constrictum Dehority, 1974 (Entodiniidae, Entodiniomorphida) from Domestic Sheep (Ovis ammon aries L.) in Northern Cyprus. North-Western Journal of Zoology, 5 (2): 301-306  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

79. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2009). Izmir Civarındaki Evcil Atların (Equus caballus Linnaeus, 1758) Arka Bağırsağında Tespit Edilen Siliyatlardan Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında. Turkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 33 (2): 169-171.

 

80. Bandyopadhyay, P.K., Mitra, A.K. & Göçmen, B. (2009). Observation on Monocystis constricta n. sp. (Protozoa:Apicomplexa:Monocystidae) from an Indian Earthworm, Eutyphoeus quaripapillatus Michelsen, 1907. Turkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 33 (3): 254-258.

 

81. Yildiz, M. Z., Akman, B., Göçmen, B.  & Yalçinkaya, D. (2009). New locality records for Turkish worm lizard, Blanus strauchi aporus (Werner, 1898) (Sauria: Amphisbaenidae) in Southeast Anatolia, Turkey. North-Western Journal of Zoology, 5 (2): 379-385 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

82. Yildiz, M. Z.,   Göçmen, B.  & Akman, B., (2009). Taxonomical comments on Sudan beaked worm snake, Leptotyphlops macrorhynchus (Jan & Sordelli, 1860) (Serpentes: Leptotyphlopidae) from Anatolia, Turkey. Biherean Biologist, 3 (2): 151-156.

 

2010

83. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2010).  Intestinal ciliate composition found in the feces of the Cypriot wild donkey, Equus asinus Linnaeus, 1758. European Journal of Protistology46 (1): 38-42 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

84. Ito, A., Honma, H., Gürelli, G., Göçmen, B., Mishima, T., Nakai, Y. & Imai, S. (2010).  Redescription of Triplumaria selenica Latteur et al., 1970 (Ciliophora, Entodiniomorphida) and its phylogenetic position based on the infraciliary bands and 18SSU rRNA gene sequence. European Journal of Protistology 46 (3): 180-188 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

85. Demir, S., Göçmen, B.  & Özbel, Y. (2010).  Faunistic Study of Sand Flies in Northern Cyprus. North-Western Journal of Zoology, 6 (2):  149-161(Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

86. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2010). Kıbrıs Evcil Atlarının Bağırsak Siliyatlarından Bir Tür, Hemiprorodon gymnoposthium (Ciliophora: Buetschliidae). Turkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (3): 206-208.

 

2011

87. Banerjee, S., Bandyopadhyay, P. K., Göçmen, B. & Mitra, A. K. (2011).  Myxobolus lalbaghensis sp. n. from a freshwater fish of West Bengal, India. North-Western Journal of Zoology, 7 (1):  1-4 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

88. Göçmen, B., Arıkan, H.  & Yalçınkaya, D. (2011).  A new Lycian Salamander, threatened with extinction, from the Göynük Canyon (Antalya, Anatolia), Lyciasalamandra irfani n. sp. (Urodela: Salamandridae). North-Western Journal of Zoology, 7 (1):  151-160 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

89. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2011).  Intestinal ciliate composition found in the feces of the Turk rahvan horse Equus caballus, Linnaeus 1758. European Journal of Protistology 47 (4): 245-255 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

90. Göçmen, B., Çiçek, K., Yıldız, M. Z., Atatür, M. K., Dinçarslan, Y. E. & Mebert, K. (2011).  A preliminary study on the feeding biology of the Dice Snake, Natrix tessellata, in Turkey. Mertensiella 18: 365-369.

 

91. Göçmen, B. & Mebert, K. (2011).  The rediscovery of Natrix tessellata on Cyprus. Mertensiella 18: 383-387..

 

92. Akman, B., Yalçınkaya, D., Karış, M. & Göçmen, B. (2011). Range extension of Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Amphibia: Urodela: Salamandridae). North-Western Journal of Zoology, 7 (2):  360-362 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

93. Göçmen, B., Mebert, K., Akman, B., Yalçınkaya, D., Karış, M. & Erturhan, M. (2011). New locality records of snakes resembling the Big-headed Grass Snake, Natrix megalocephala Orlov & Tuniyev, 1987 (Ophidia: Colubridae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology, 7 (2):  363-367 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

2012

94. Yalçınkaya, D. & Göçmen, B. (2012).  A new subspecies from Anatolia, Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1879 ataturi n. ssp. (Squamata: Lacertidae). Biherian Biologist, 6 (1): 19-31.

 

95. Göçmen, B., Gürelli, G. & Dehority, B. A. (2012).  Fecal ciliate composition of Cypriot domestic horses (Equus caballus Linnaeus, 1758). Turkish Journal of Zoology, 36 (2): 163-170 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

96. Yıldız, M. Z., Akman, B. & Göçmen, B. (2012).  New locality records of the Snake-eyed Lizard, Ophisops elegans Menetries, 1832 (Squamata: Lacertidae), in the western Black Sea region of Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 36 (2): 259-265 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

97. Gürelli, G., Göçmen, B. & Yıldız, M. Z.  (2012).  Rumen Ciliates from the Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) living in the Şanlıurfa Province of Turkey. Biharean Biologist, 6 (1): 42-44.

 

98. Mermer, A., Göçmen, B. & Çiçek, K. (2012).  Extreme cases of colour pattern and size in Levantine Viper, Macrovipera lebetina (L., 1758)   from the West of Euphrates Basin (Southern Anatolia, Turkey). Biharean Biologist, 6 (1): 70-71.

 

99. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2012).  Ülkemiz Atlarında (Equus caballus Linnaeus, 1758) Yaşayan Arka Bağırsak Siliyatları Paraisotricha colpoidea Fiorentini, 1890 ve P. minuta Hsiung, 1930 (Ciliophora: Paraisotrichidae) Hakkında. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36 (1): 28-32.

 

100. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2012).  Intestinal ciliate composition found in the feces of racing horses from Izmir, Turkey. European Journal of Protistology, 48 (2): 215-226 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

101. Nalbantsoy, A., Karabay-Yavaşoğlu, N. Ü., Sayım, F., Delioğlu-Gürhan, I., Göçmen, B., Arıkan, H. & Yıldız, M. Z.  (2012).  Determination of in vivo toxicityand in vitro cytotoxicity of the venom from the Cypriot blunt-nosed viper Macrovipera lebetina lebetina and antivenom production. Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, 18 (2): 208-216 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

102. Göçmen, B. & Akman, B.  (2012). Lyciasalamandra arikani n. sp. & L. yehudahi n. sp. (Amphibia: Salamandridae), two new Lycian salamanders from Southwestern Anatolia. North-Western Journal of Zoology, 8 (1):  181-194 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

103. Yıldız, M. Z. & Göçmen,  (2012). Population dynamics, reproduction, and life history traits of Taurus Frog, Rana holtzi Werner, 1898 (Anura:Ranidae) in Karagöl (Ulukışla, Niğde), Turkey. Herpetologica Romanica, 6:  1-40.

 

104. Sarkar, S., Bandyopadhyay, P. K. & Göçmen, B. (2012). Description of Rhynchocystis silvae sp. nov. (Apicomplexa: Eugregarinida) from Metaphire peguana Rosa (1890) of Dhaka, Bangladesh. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36 (3): 178-181.

 

105. Göçmen, B. (2012). Siamesischer Zwilling von Testudo graeca ibera [Testudo graeca ibera Siyam İkizleri]. Marginata, Trier, Nr. 36, Dez 2012-Feb 2013: 54-55.

 

2013

106. Nalbantsoy, A., Erel, Ş. B., Köksal, Ç., Göçmen, B., Yıldız, M. Z., & Yavaşoğlu, Ü. K. (2013). Viper venom induced inflamation with Montivipera xanthina (Gray, 1849) and the anti-snake venom activities of Artemisia absintum L. in rat. Toxicon, 65: 34-40.  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

107. Poulakakis, N. Kapli, P., Kardamki, A., Skourtanioti, I.,  Göçmen, B., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A. & Kymberakis, P.  (2013). Comparative phylogeography of siz herpetofauna species in Cyprus: şate Miocene to Pleistocene colonization routes. Biological Journal of the Linnean Society, 108 (3): 619-635 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

108. Kyriazi, K., Kornilios, P. Nagy, Z. T., Poulakakis, N., Kumlutaş, Y., Ilgaz, Ç., Avcı, S., Göçmen, B. & Lymberakis, P.  (2013). Comparative phyllogeography reveals distinct colonization paterns of Cretan snakes. Journal of Biogeography, 40: 1143-1155 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

109. Akman, B., Göçmen, B.. İğci, N. & Yalçınkaya, D.  (2013). Range extention of Lyciasalamandra antalyana (Başoğlu & Baran, 1976). Biherean Biologist, 7 (1): 7-12.

 

110. Göçmen, B., Çiçek, K.,  Mermer, A. & Akman, B.,  (2013). Notes on the reproduction of Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Amphibia: Salamandridae) from Cebireis Mountain (Antalya, Turkey). Biherean Biologist, 7 (1): 52-53.

 

111. İğci, N.,   Akman, B., Göçmen, B., Adakul, A. & Oğuz, M. A.  (2013). A new locality record of Caucasian Parsley Frog, Pelodytes caucasicus Boulenge, 1896 (Amphibia: Anura: Pelodytidae) in the eastern Black Sea region of Anatolia. Biherean Biologist, 7 (1): 54-56.

112. Göçmen, B., Veith, M., İğci, N.,  Akman, B., Godmann, O. & Wagner, N.  (2013). No detection of the amphibian pathogen Batrachochytrium dedrobatidis in terrestrial Turkish salamanders (Lyciasalamandra) despite its occurence in syntopic frogs (Pelophylax bedriagae). Salamandra, 49 (1): 51-55 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

113. Göçmen, B., İğci, N., Akman, B. & Oğuz, M. A.  (2013). New locality records of snakes (Ophidia: Colubridae: Dolichophis, Eirenis) in Eastern Anatolia. North-Western Journal of Zoology, 9 (2):  276-283  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

114. Göçmen, B., Veith, M.,  Akman, B., Godmann, O., İğci, N. & Oğuz, M. A.  (2013). New records of the Turkish Lycian salamanders (Lyciasalamandra, Salamandridae). North-Western Journal of Zoology, 9 (2): 319-328  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

115. Göçmen, B. (2013). Sürüngenler. Saglikdünyamiz, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KKTC,  1 (2): 52-54.

116. Çiçek, K. & Göçmen, B. (2013). Food composition of Ocellated Skink, Chalcides ocellatus (Forskal, 1775) from the Cyprus Island. Acta Herpetologica, 8 (2): 167-170 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

117. Akman, B., Göçmen, B., Veith, M., Oğuz, M. A. & Yalçınkaya, D. (2013). New localities of Lyciasalamandra luschani luschani (Steindachner, 1891) (Amphibia: Urodela: Salamandridae). Herpetologica Romanica, 7: 29-39.

 

118. Göçmen, B., Çiçek, K., İğci, N. & Akman, B. (2013). Data on the reproduction of a Caucasian Viper, Vipera kaznakovi Nicolsky, 1909 (Serpentes: Viperidae). Ecologia Balkanica, 5 (2): 99-101.

 

119. Özensoy Töz, S., Erbataklar, H., Göçmen, B., Demir, S., Karakuş, M., Arserim, S. K., Balcıoğlu, C., Çanakçı, T.  & Özbel, Y. (2013). Kuzey Kıbrıs'ta Kanin Leishmaniasisve Kum Sineklerinin Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Turkish Journal of Parasitology), 37 (2): 107-112.

 

2014

120. Yalçın, H. T., Özen, M. Ö., Göçmen, B. & Nalbantsoy, A. (2014). Effect of Ottoman Viper (Montivipera xanthina (Gray, 1849)) venom on various cancer cells on microorganisms. Cytotechnology, 66 (1): 87-93  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

121. Arıkan, H., Göçmen, B., İğci, N. & Akman, B. (2014). Age-dependent variations in the venom proteins of Vipera kaznakovi Nikolsky, 1909 and Vipera ammodytes (Linneaus, 1758) (Ophidia: Viperidae). Turkish Journal of Zoology, 38 (2): 216-221 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

122. Akat, E., Arıkan, H. & Göçmen, B. (2014). Investigation of dorsal/ventral skin and the parotoid region of Lyciasalamandra billae and Lyciasalamandra luschani basoglui (Urodela: Salamandridae). Biologia, 69 (3): 389-394 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

123. Karış, M. & Göçmen, B. (2014). A new data on the distribution of the Hatay Lizard, Phenicolacerta laevis (Gray, 1838) (Squamata: Lacertidae) from the western Anatolia. Biherean Biologist, 8 (1): 56-59.

 

124. Akman, B. & Göçmen, B. (2014). Distribution, taxonomy and biology of Stenodactylus grandiceps Haas, 1952 (Squamata: Gekkonidae) in Anatolia. Biherean Biologist, 8 (2): 63-74.

 

125. Akat, E. & Göçmen, B. (2014). A histological study on hepatic structure of Lyciasalamandra arikani (Urodela: Salamandridae). Russian Journal of Herpetology, 21 (3): 201-204 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

126. Göçmen, B., Mebert, K., İğci, N., Akman, B., Yıldız, M.Z., Oğuz, M. A. & Altın, Ç.   (2014). New locality records for four rare species of vipers (Reptilia: Viperidae). Zoology in the Middle East, 60 (4): 306-313 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

127. Mebert, K., İğci, N., Göçmen, B. & Ursenbacher, S. (2014). Vipern der Nördost-Türkei: Genfluss und Umweltfaktoren zwischen den Taxa des Vipera-barani-kaznakovi-darevskii-Komplexes. DGHT Terraria ELAPHE, Nr. 49: 58-67, September/October.

 

128. Göçmen, B., Geçit, M. & Karış, M. (2014). New locality records of the Striped Dwarf Snake, Eirenis lineomaculatus Schmidt, 1939 (Squamata: Ophidia: Colubridae). Biherean Biologist, 8 (2): 126-128.

 

129. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2014). Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) spp.'nin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha   & Muniz, 1928'da Ontogenez. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Turkish Journal of Parasitology), 38 (4): 236-247 (DOI: 10.5152/tpd.2014.3526).

 

130. Göçmen, B., Mulder, J.,  Karış, M. & Oğuz, M. A.  (2014). The poorly known Anatolian Meadow Viper, Vipera anatolica: new morphological and ecological data. Herpetologica Romanica, 8: 1-10.

 

131. Akat, E, Arıkan, H. & Göçmen, B. (2014). Histochemistry and biometric studies of the gastrointestinal system of Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) (Anura: Hyliidae). European Journal of Histochemistry, 58: 291-295 (doi:10.408/ejh.2014.2452) (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

2015

132.Mebert, K., Göçmen, B., İğci, N., Oğuz, M. A., Karış, M. & Ursenbacher, S. (2015). New records and search for contact zones among parapatric vipers in the genus Vipera (barani, kaznakovi, darevskii, eriwanensis), Montivipera (wagneri, raddei), and Macrovipera (lebetina) in northeastern Anatolia. Herpetological Bulletin, 133:13-22.

 

 133. Göçmen, B., Çiçek, K., Akman, B., Yalçınkaya, D. & Oğuz, M. A. (2015). Population size estimates of Lissotriton vulgaris (L., 1758) and Triturus ivanbureschi Arntzen & Wielstra 2013 (Caudata: Salamandridae) from Edirne, European part of Turkey. North-Western Journal of Zoology, 11 (2): 342-346 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

134. Göçmen, B., Nagy, T.Z., Çiçek, K. & Akman, B. (2015). An unusual juvenile coloration of the whip snake Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758) observed in Southwestern Anatolia, Turkey. Herpetological Notes, 8: 531-533.

 

135. Göçmen, B., Mebert, K. & Karış, M. (2015). New distributional data on Vipera (berus) barani from Western and Northeastern Anatolia. Herpetological Notes, 8: 609-615.

 

136. Šmid, J., Martinez, G., Gebhart, J., Anzar, J., Gallegos, J., Göçmen, B., Pous, P., Tamar, K. & Carranza, S. (2015). Phylogeny of the genus Rhynchocalamus (Reptilia; Colubridae) with a first record from the Sultanate of Oman. Zootaxa, 4033 (3): 380–392 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

137. İğci, N., Göçmen, B., Akman, B., Demirsoy, A. & Oğuz, M. A. (2015). Range extension of four species of snakes (Ophidia: Eirenis, Pseudocyclophis, Platyceps) in eastern Anatolia. Biharean Biologist, 9 (2): 166-169.

 

138. Göçmen, B., Mülder, J., Karış, M. & Mebert, K. (2015). New locality records Vipera ammodytes transcaucasiana Boulenger, 1913 in Turkey. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 6 (2): 91-98.

 

139. Karış, M., Göçmen, B. & Mermer, A. (2015). Taxonomical and Biological Comparison of the Two Luschan's Lycian salamander, Lyciasalamandra luschani (Steindachner, 1891) (Urodela: Salamandridae) Populations from Southwestern Anatolia. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 6 (2): 107-136.

 

140. Özen, M., Ö., İğci, N., Yalçın, H. T., Göçmen, B. & Nalbantsoy, A. (2015). Screening of cytotoxic and antimicrobial activity potential of Anatolian Macrovipera lebetina obtusa (Ophidia: Viperidae) crude venom. Frontiers in Life Science, 8 (4): 363-370. DOI: 10.1080/21553769.2015.1055862 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

141. Göçmen, B., Heiss, P., Petras, D., Nalbantsoy, A. & Süssmuth, R. D. (2015). Mass spectrometry guided venom profiling and bioactivity screening of the Anatolian Meadow Viper, Vipera anatolica. Toxicon, 107 (Pt B): 163-174. doi:10.1016/j.toxicon.2015.09.013  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

2016

142. Werner, Y., Korolker, N, Sion, G. & Göçmen, B. (2016). Bergmann's and Rensch's rules and the spur-thighed tortoise (Testudo graeca). Biological Journal of the Linnean Society, 117: 796-811. DOI:10.1111/bij.1271710.1111 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

143. Karış, M. & Göçmen, B. (2016). Notes on the reproduction of the Transcaucasian Nose-horned Viper, Vipera ammodytes transcaucasiana Boulenger, 1913 (Ophidia: Viperidae) from the Işık Mountain (Çankırı, Turkey). Biharean Biologist, 10 (2): 148-149.

 

144. Nalbantsoy, A., İğci, N., Göçmen, B. & Mebert, K. (2016). Cytotoxic Potential of Wagner's Viper, Montivipera wagneri Venom. North-Western Journal of Zoology, 12 (2): 286-291 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

145. Süzergöz, F., İğci, N., Çavuş, C., Yıldız, M.Z., Coşkun, M. B. & Göçmen, B. (2016). In Vitro Cytotoxic and Proapoptotic Activities of Anatolian Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubski, 1832) Crude Venom On Cultured K562 Human Chronic Myelogenous Leukemia Cells. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi (International Journal of Hematology and Oncology), 26 (1): 37-46. doi:10.4999/uhod.  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

146. Nalbantsoy, A, Karış, M., Yalçın, H. T. & Göçmen, B. (2016). Biological activities of skin and parotoid gland secretions of bufonid toads (Bufo bufo, Bufo verrucosissimus and Bufotes variabilis) from Turkey. Biomedicine & Pharmacotherapy, 80: 298-303. doi: 10.1016/j.biopha.2016.03.034 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

147. Göçmen, B, Oğuz, M. A., Karış & Kösemen, C. M. (2016). New records of two Lacertid species and the confirmation of the occurrence of Anguis fragilis L. 1758 from Ankara Province. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 7 (1): 35-41.

 

148. Godmann, O., Karış, M. & Göçmen, B. (2016). Geographic nestedness of Lyciasalamandra billae (Amphibia: Salamandridae) populations within L. antalyana and description of a new subspecies, Zoology in the Middle East, 62 (3): 255-260 (DOI: 10.1080/09397140.2016.1202902 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

149. Mebert, K., Göçmen, B., Karış, M., İğci, N. & Ursenbacher, S. (2016). The Valley of Four Viper Species and a Highland of Dwarfs: Fieldwork on Threatened Vipers in Northeastern Turkey. IRCF REPTILES & AMPHIBIANS: Conservation and Natural History, 23 (1): 1-9.

 

150. Iğci, N., Nalbantsoy, A., Erkan, L. G., Akca, G. Y., Yalcin, H. T. Yalcin, M. & Göçmen, B. (2016). Screening of cytotoxic, anti-angiogenic, anti-tumorogenic and antimicrobial activities of Anatolian Vipera ammodytes (Nose-horned viper) venom. Turkish Journal of Biochemistry, 41 (6):483-489 (DOI: 10.1515/tjb-2016-0195) (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

151. Veith, M., Göçmen, B., Sotiropoulos, K., Kieren, S., Godmann, O., Steinfartz, S. (2016). Seven at one blow: the origin of major lineages of the viviparous Lycian salamanders (Lyciasalamandra Veith and Steinfartz, 2004) was triggered by a single paleo-historic event. Amphibia-Reptilia, 37 (4): 373-387. DOI:10.1163/15685381-00003067 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

152. Tamar,K., Smid, J., Göçmen, B., Meiri, S. & Carranza, S. (2016). An integrative systematic revision and biogeography of Rhynchocalamus snakes (Reptilia, Colubridae) with a description of a new species from Israel. PeerJ, 2769: 1-37. DOI 10.7717/peerj.2769 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

153. Oğuz, M. A., Göçmen, B. & Yalçınkaya, D. (2016). Comparison of Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Urodela: Salamandridae) Populations with Description of Three New Subspecies from Antalya Province. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 7 (2): 61-113.

 

154. Akman, B., Yıldız, M. Z., İğci, N., Tel, A.Z., Adızel, Ö., Bulum, E. & Göçmen, B. (2016). Van Kertenkelesi (Darevskia sapphirina)’nin Bazı Ekolojik Özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADYUTAYAM) Dergisi [The Jounal of ADYUTAYAM], 4 (1): 20-32.

 

2017

155. Karış, M., Veith, M., Göçmen, B., Oğuz, M.A., Şener, D. & Kurt, B. (2017). Genetic confirmation of the occurrence and notes on the ecology of the yellow-bellied toad, Bombina variegata (L., 1758) (Amphibia: Bombinatoridae) in the European part of Turkey. Herpetological Bulletin, 139: 25-27.

 

156. Nalbantsoy, A., Hempel, B-F., Petras, D., Heiss, P., Göçmen, B., İğci, N., Yıldız, M. Z., Süssmuth, R. D. (2017). Combined venom profiling and cytotoxicity screening of the Radde's mountain viper (Montivipera raddei) and Mount Bulgar Viper (Montivipera bulgardaghica) with potent cytotoxicity against human A549 lung carcinoma cells. Toxicon, 135: 71-83 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

157. Rodríguez, A., Burgon, J. D., Lyra, M., Irisarri, I, Baurain, D., Blaustein, L., Göçmen, B., Künzel, S., Mable, B.K., Nolte, A.W., Veith, M., Steinfartz, S., Elmer K.M., Philippe, H. & Vences, M. (2017). Inferring the shallow phylogeny of true salamanders (Salamandra) by multiple phylogenomic approaches. Molecular Phylogenetics and Evolution, 115: 16–26 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

158. Göçmen, B. & Karış, M. (2017). Comparative study on the endangered Marmaris Lycian Salamander populations, Lyciasalamandra flavimembris (Mutz & Steinfartz, 1995) (Caudata: Salamandridae), with the description of several new localities. North-Western Journal of Zoology, 13 (1):49-57 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

159. Karakuş, M., Göçmen, B. & Özbel, Y. (2017). Insecticide Susceptibility Status of Wild-Caught Sand Fly Populations Collected from Two Leishmaniasis Endemic Areas in Western Turkey. Journal of Arthropod-Borne Diseases, 11 (1): 86-95 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

160. Göçmen, B., Mebert, K., Karış, M., Oğuz, M.A. & Ursenbacher, S. (2017). A new population and subspecies of the critically endangered Anatolian meadow viper Vipera anatolica Eiselt and Baran, 1970 in eastern Antalya province. Amphibia-Reptilia, 38 (3): 289 –305 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

161. Oğuz, M. A., Aşkın, D., Şener, D., Ekin, H., Karış, M. & Göçmen, B. (2017). A stillbirth observation on the Darevsky’s viper, Vipera darevskii Vedmederja et al. (1986). South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 8 (1): 61-63.

 

162. Saha, M., Bandyopadhyay, P. K. & Göçmen, B. (2017). First record of ectoparasitic ciliates, of genus Trichodina (Ciliophora: Trichodinidae) parasiting cultured Oranda Gold Fish (Carassius auratus auratus L.) in India. Zootaxa, 4319 (1): 128-142. (http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4319.1.6) (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

163. Mebert, K., Göçmen, B. & Karış, M. (2017). Range extension of the critically endangered Anatolian Meadow Viper Vipera anatolica senliki in eastern Antalya province. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 8 (2): 65-77.

 

164. Yıldız, M.Z., Üçeş, F., Çakmak, Ş., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D. & Göçmen, B. (2017). Additional Information about Distribution and Morphology of Eublepharis angramainyu (Leopard Gecko) in Turkey (Reptilia: Sauria: Eublepharidae). BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araștırma Dergisi [Research Journal Of Biological Sciences], 10 (2): 31-35.

 

165. Göçmen, B. (2017). Prof. Dr. Rabia Nimet ÖKTEM’in (1934-2017) Ardından.  Acta Biologica Turcica [Türk Biyoloji Dergisi], 30 (3): 84-88.

 

166. Iğci, N., Göçmen, B., Karış, M. & Akman, B. (2017). Observation of Autohemorrhage as a Defensive Behavior of Natrix natrix (L., 1758) and Natrix tessellata (Laurenti, 1768) from Turkey [Türkiye'den Natrix natrix (L., 1758) ve Natrix tessellata (Laurenti, 1786) Türlerinde Savunma Davranışı Olarak Otohemoraji Gözlemi]. Commagene Journal of Biology, 1(1): 63-64.

 

167. Oğuz, M. A., Aşkın, D., Şener, D., Karış, M. & Göçmen, B. (2017). Stillbirth Observation in Montivipera albizona (Nilson, Andren & Flardh 1990) (White-Banded Mountain Viper) [Montivipera albizona (Nilson, Andren & Flardh 1990) (Beyaz Bantlı Dağ Engereği)’da Ölü Doğum Gözlenmesi]. Commagene Journal of Biology, 1(1): 65-66.

 

2018

168. Hempel, B.-F., Damm, M., Göçmen, B., Karış, M., Oguz, M. A., Nalbantsoy, A. & Süssmuth, R. D. (2018). Comparative Venomics of the Vipera ammodytes transcaucasiana and Vipera ammodytes montandoni from Turkey Provides Insights into Kinship. Toxins, 2018 / 10 (1), 23; 24 pp. [doi:10.3390/toxins10010023] (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

169. Karış, M., Şener, D., Yalçın, H. T., Nalbantsoy, A. & Göçmen, B. (2018). Major biological activities and protein profiles of skin secretions of Lissotriton vulgaris and Triturus ivanbureschi. Turkish Journal of Biochemistry,  43 (6):605-612 (published online: 7 March 2018: https://doi.org/10.1515/tjb-2017-0306)  (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

170. Karış, M. & Göçmen, B.  (2017). On a new fındıng of the local endemic Amanos Dwarf Snake, Muhtarophis barani (Serpentes: Colubridae) from Southern TurkeySouth-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 9 (1): 47-52 (published online: 10 March 2018; Art.no. e18201)  (Zoological Record'ce Taranan Dergi).

171. Çelen, Ç. Keçeciler, C. Karış, M., Göçmen, B., Yesil-Celiktas, Ö.& Nalbantsoy, A. (2018). Cytotoxicity of Silica Nanoparticles with Transcaucasian Nose-horned Viper, Vipera ammodytes transcaucasiana, Venom on U87MG and SHSY5Y Neuronal Cancer Cells. Applied Biochemistry and Biotechnology, 186 (2): 350-357 (published online: 3 April 2018, https://doi.org/10.1007/s12010-018-2742-2) (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

172. Demiröz, T., Albayrak, G., Nalbantsoy, A., Göçmen, B. & Baykan, Ş. (2018).Anti-inflammatory properties of Centaurea calolepis Boiss. and cnicin against Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832) and Montivipera xanthina (Gray, 1849) venoms in rat. Toxicon, 158: 37-42  [https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2018.07.016 (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

 

173. Göçmen, B., Ehl, S., Karış, M., Thiesmeier, B. & Kordges, T. (2018). Molecular and morphological evidence for a new subspecies of Fazila’s Lycian Salamander Lyciasalamandra fazilae in South-west Anatolia. Zoology in the Middle East, 64 (4): 304-314 [https://doi.org/10.1080/09397140.2018.1511291].(Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

174. Yıldız, M. Z., İğci, N., Akman, B. & Göçmen, B. (2018). Results of a herpetological survey in the Province of Ağrı (East Anatolia, Turkey). Herpetozoa, 31: 47-59. (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

175. Akman, B., Yıldız, M. Z., Özcan, A. F., Bozkurt, M. A., İğci, N. & Göçmen, B. (2018). On the herpetofauna of the East Anatolian Province of Bitlis (Turkey). Herpetozoa, 3: 69-82. (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

176. Hofmann, S., Mebert, K., Schulz, K.-D., Helfenberger, N., Göçmen, B. & Böhme, W. (2018). A new subspecies of Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873) (Serpentes: Colubridae) based on morphological and molecular data. Zootaxa, 4471 (1), 137-153. doi:10.11646/zootaxa.4471.1.6. (Science Citation Index'ce Taranan Dergi).

suppl.

177. Oğuz, M. A., Karış, M., Göçmen, B., Veith, M. & Godmann, O. (2018). An additional population of Lyciasalamandra atifi veithi (Urodela: Salamandridae). Biharean Biologist, 12 (2): 118-121 (e182301-published online #07 Sept.,2018).

178. Er, Ö., Eksin, E., Soylu, H., Göçmen, B., Nalbantsoy, A., Yurt, F. & Erdem, A. (2018). Investigation of Vipera anatolica Venom Disintegrin via Intracellular Uptake with Radiolabeling Study and Cell Based Electrochemical Biosensing Assay. Applied Biochemistry and Biotechnology, 187: xx pp (#ABAB-D-18-00216R1)ISSN: 0273-2289 (Print) 1559-0291 (Online).. (indexed by SCI).

179. Gücel, S., Özden Fuller, Ö., Göçmen, B. & Kunt, K.B. (2018). Harpactea gunselorum sp. n., a new spider species from northern Cyprus (Araneae: Dysderidae). Serket - The Arachnological Bulletin of the Middle East and North Africa, 16 (2):80-86.

Bildiriler:

1. Göçmen, B. ve Öktem, N. (1992). Sığır İskembesinde Endosimbiyont Yaşayan Isotricha spp. Stein, 1859 (Isotrichidae, Trichostomatida) Üzerine Işik Mikroskobu Düzeyinde Morfolojik ve Sitolojik Gözlemler. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi (24-27 Haziran 1992) Bildiri Özetleri (Zooloji Seksiyonu), Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Elaziğ, Yayin No. 3, s. 58.

2. Karakişi, H., İşisağ, S., Engin, D. & Göçmen, B. (1995). Islet-cell Innervation in Pancreas of Lacerta laevis (Lacertidae, Sauria). XII th National Congress on Electron Microscope (with international participitation), 11-15 September 1995, Antalya, Turkey, Poster.

3. Göçmen, B. ve Öktem, N. (1996). Türkiye Evcil Sığırlarında (Bos taurus L.) İşkembe Siliyati Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Taksonomik Durumu ve Bulunuşu. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Bildiri ve Poster Özetleri (Hayvan Fizyolojisi, Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu), İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Istanbul, s. 32.

4. Öktem, N., Göçmen, B. ve Torun, S. (1996). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries) İşkembesinden Yeni Bir Siliyat Türü, Entodinium semahatae sp. nov. (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae) Hakkında. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Bildiri ve Poster Özetleri (Hayvan Fizyolojisi, Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu), İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Istanbul, p. 35.

5. Göçmen, B., Dehority, B. A., Rastgeldi, S. & Talu, G. (2000). Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Evcil Koyunlarinin (Ovis ammon aries) Ophryoscolecid (Entodiniomorpida) Iskembe Siliyat Faunasy. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (5-9 Eylül 2000) Program ve Özetler Kitapçigi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, s. 57-58.

6. Göçmen, B., İnanç, M.., Rastgeldi, S. & Tosunoğlu, M. (2000).  Adana Evcil Keçilerinde (Capra hircus) Polyplastron (Ciliophora: Entodiniomorpida: Ophryoscolecidae ) Cinsinin Bulunuşu ve Taksonomisi Üzerine Bir Çalışma.   XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (5-9 Eylül 2000) Program ve Özetler Kitapçigi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, s. 57.

7. Rastgeldi, S., Özbel, Y., Özensoy Toz, S., Ertabaklar, H. & Göçmen, B. (2005). Phlebotominae Sand Flies (Diptera: Psychodidae) of the Northern Part of Cyprus Island. Proceedings of the Fifth International Symposium on Phlebotomine Sandflies. April 17-21, - 2005, Gammarth, Tunis, Tunisia. Archives de l'Institut Pasteur de Tunis, 82 (1-ISOSP V): p.121.

8. Göçmen, B. (2006). Kuzey Kıbrıs'ın Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler). Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği. Biyoçeşitlilik ve Geleşegimiz Konferansı, 22 Mayıs 2006, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa, KKTC.

9. Itırlı, G., Tosunoğlu, M. & Göçmen, B. (2006). Türkiye’deki Bazı Kaplumbağa Türlerinde Hematolojik İncelemeler. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (26-30 Haziran 2006) Program ve Özetler Kitapçığı, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü, s. 323, Aydın, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Poster.

10. Göçmen, B. & Gürelli, G. (2007). İzmir civarında dağılış gösteren bahçe salyangozu Helix aspersa Müller, 1774 (Mollusca: Pulmonata) da bir kamçılı türü Cryptobia helicis Leidy, 1846 (Kinetoplastida: Bodonea: Cryptobiidae) hakkında. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi (18-23 Kasim 2007) Program ve Özet  Kitabi, Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Parazitoloji Derneği, Kayseri ve Ürgüp, s. 145.

11. Gücel, S., Charalambidou, I., Göçmen, B., Karataş, A., I., Özden, Ö., Soyumert, A. & Fuller, W. (2008). Monitoring biodiversity of the buffer zone in Cyprus. Poster at UFZ EuMon conference ‘Monitoring Biodiversity in Europe. Volunteers, Efficiency and Costs’, Leipzig, Germany, 28-30 January 2008.

12. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2008). İzmir yöresi civarındaki evcil atların Equus caballus Linnaeus, 1758 bağırsak siliyatlarından bir tür Blepharocorys curvicula (Ciliophora: Blepharocorythidae) hakkında. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2008) Özetler  Kitabi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon, s. 1977.

13. Göçmen, B., Yıldız, M. Z., Yalçınkaya, D. & Akman, B. (2008). Bolkar Dağlarında (Ulukısla, Niğde) Yasayan Toros Kurbağası Rana holtzi Werner, 1898 Populasyon Büyüklüğünün Son Durumu Hakkında. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (20-23 Ekim 2008) Bildiri Öze Kitabı, Türkiye Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi, Girne, KKTC, s. 96, Sözlü Bildiri.

14. Yıldız, M. Z., Göçmen, B. & Akman, B. (2008). Geçitköy Göleti’ndeki (Girne, Kıbrıs) Bataklık Kurbağası Rana bedriagae Camerano, 1882’nin Populasyon Büyüklüğü. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (20-23 Ekim 2008) Bildiri Öze Kitabı, Türkiye Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi, Girne, KKTC, s. 97, Sözlü Bildiri.

15. Gücel, S., Charalambidou, I., Göçmen, B., Karataş, A., Özden, Ö., Soyumert, A & Kassinis, N. (2008). First inventory of habitats and biodiversity of the buffer zone in Cyprus”, 1st International Congress Documenting, Analysing and Managing Biodiversity in the Middle East. October 20-23, 2008, Senckenberg forshungsinstutut und naturmuseum, University of Jordan and Marine Science Station Aqaba, Intercontinental Hotel, Aqaba, Jordan, p.73. Sözlü Bildiri.

16. Igci, N., Göçmen, B., Yildiz, M.Z. & Özel-Demiralp, F. D. (2009). Yılan Zehirlerinin Biyoteknolojik Kullanım Potansiyeli ve Koca Engerek, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758)'in Güneydoğu Anadolu ve Kıbrıs'ta Yaşayan İki Alt Türünün Zehirlerinin Karşılaştırılması, XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 13-16 Aralık, 2009, Biyoteknoloji Derneği, Antalya, p.231-234. Sözlü Bildiri.

17. Nalbantsoy, A., Erel, S., Koksal, C., Göçmen, B., Yildiz, M.Z. & Karabay Yavaşoğlu, Ü. (2012). Anti-inflammatory activity of Artemisia absinthium L. in viper venom [Montivipera xanthina (Gray)] and Carreganen-induced acute inflamation in Rat, Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) 12th Annual Meeting, Vancouver, BC, Canada June 20-23, 2012, Abstract Supplement Vook, pp. 93-94. Oral Presentation.

18. Nalbantsoy, A., Karabay Yavaşoğlu, Ü., Sayım, F., Deliloğlu-Gürhan, İ., Göçmen, B., Arıkan, H. & Yildiz, M.Z. (2012). Determination of in vivo toxicity, in vitro cytotoxicity and anti-venom production of the Cypriotic Blunt-nosed viper, Macrovipera lebetina lebetina venom, Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) 12th Annual Meeting, Vancouver, BC, Canada June 20-23, 2012, Abstract Supplement Vook, p. 100. Oral Presentation.

19. Karakuş, M., Göçmen, B., Balcıoğlu, C. & Özbel, Y. (2012). Insecticide suspectibility of wild-caught sand fly populations collected from certain districts of Aegean region. European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XI), Cluj-Napoca, Romania, July 25-29, 2012. Sy26.P.08, Program & Abstract Book, p. 513.

20. Karakuş, M., Göçmen, B. & Özbel, Y. (2012). Insecticide suspectibility of wild-caught sand fly populations collected from certain districts of Aegean region. European Society for Ecology (E-sove 2012), From biology to integrated control in changing world, the 18th International Conference, Corum, Montpellier, France, October 8-11, 2012. P.3.20, Program & Abstract Book, p. 177.

21. Göçmen, B. (2013). Türkiyenin Amfibi ve Sürüngen Çeşitliliği - Davetli Konuşmacı. GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Şanlıurfa.

22. Yıldız, M. Z., Nahya, S., Güler, E., Özcan, A. F., Çalış, H., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D., Parmaksız, A. & Göçmen, B. (2013). Karacadağ (Diyarbakır-Şanlıurfa)'ın Herpetofaunası ve Lava Ortamının Renklenmeye Olan Etkisinin Belirlenmesi -. GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Şanlıurfa.

23. Gürelli, G. & Göçmen, B. (2013). Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928'da Bölünme Morgogenezi. I. Ulusal Zooloji Kongresi (28-31 Ağustos 2013) Bildiri Özet Kitabı, Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 7, Nevşehir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Nevşehir. s. 7.

24. Yıldız, M. Z., İğci, N., Parmaksız, A. & Göçmen, B. (2013). Şanlıurfa'nın Herpetofaunası [Herpetofauna of Sanliurfa]. I. Ulusal Zooloji Kongresi (28-31 Ağustos 2013) Bildiri Özet Kitabı, Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 7, Nevşehir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. Nevşehir. s. 26.

25. İğci, N., Gökçe, H., Gürman, C., Uysal, L. Z., Yıldız, M. Z., Göçmen, B. & Demiralp, F. D. Ö. (2013). Türkiye'de Dağılış Gösteren Koca Engerek,Osmanlı Engereği ve Burunlu Engerek Ham Zehirlerinin Kan Pıhtılaşması ve Trombosit Kümeleşmesi Üzerine Etkileri. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi (23-26 Ekim 2013) & 8th Balkan Day of Hematology (October 25th, 2013) Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya, s. 16.

26. Süzergöz, F. İğci, N., Çavuş, C., Coşkun, M. B., Yıldız, M. Z. & Göçmen, B. (2014). Macrovipera lebetina obtusa Zehirinin K562 Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik ve Apopototik Özelliklerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2014) Bildiri Özet Kitabı, Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir. s. 330.

27. Werner, Y. L., Korolker, N., Sion, G. & Göçmen, B. (2014). Bergmann's Law, Rensch's rule and the spur-thighed tortoise (Testudo graeca). The Annual Conference of the Zoological Society of Israel, Ben Gurion University of the Negev, Israel, December 21th, 2014, Abstract Book, p. 23.

28. Petras, D., Nalbantsoy, A., İğci, N., Göçmen, B. & Süssmuth, R. (2014). Venomic profiling of the Caucasus viper by high resolution mass spectrometry. 47. lahrestagung der Deutschen Gesel lschaft für Massenspektrometrie, 2-5 März 2014, Goethe Universität, Frankfurt. Poster presentation.

29. Aytar, C., İğci, N., Göçmen, B. & Nalbantsoy, A. (2014). Kanser tedavisinde biyoaktif peptidlerin potansiyel kullanımı: Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) yılan zehrinin terapötik kullanım potansiyeli. II. Biyomühendislik Ögrenci Kongresi, Bildiri Kitapcigi, s. 1, 15-16 Mart 2014, Bornova, Izmir, Sözlü bildiri.

30. Akman, B., Yıldız, M. Z., Sarıkaya, B., İğci, N., Sami, E., Özcan, A. F., Bozkurt, A. F. & Göçmen, B. (2015). Adana İli’nin Kurbağa ve Sürüngen Biyoçeşitliliği, Tehditler ve Alınması Gereken Önlemler. Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 29, Şanlıurfa. Sözlü Sunum

31. Yıldız, M. Z., Akman, B., Sarıkaya, B., Sami, E., Özcan, A. F., İğci, N., Bozkurt, A. F. & Göçmen, B. (2015). Adana İlinde Yaşayan Nesli Tehlike Altındaki Kurbağa ve Sürüngen türleri ve İzleme Planı. Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 30, Şanlıurfa. Sözlü Sunum

32. Akman, B., Yıldız, M. Z., Bulum, E. & Göçmen, B. (2015). Van Kertenkelesi (Darevskia sapphirina)’nin Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi Hakkında. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Özet Kitapçığı, s. 6, Afyon. Sözlü Sunum

33. Sarıkaya, B., Yıldız, M. Z., Akman, B., Özcan, A. F., Sami, E., Bozkurt, M. A. & Göçmen, B. (2015). Adana İlinin Herpetofaunası. II. Ulusal Zooloji kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Özet Kitapçığı, s. 4, Afyon. Sözlü Sunum

34. Özcan, A. F., Yıldız, M. Z., Akman, B., İğci, N., Sami, E., Sarıkaya, B. & Göçmen, B. (2015). Bitlis İlinin Herpetofaunası Hakkında Ön Çalışma. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Özet Kitapçığı, s. 8, Afyon. Sözlü Sunum

35. İğci, N., Yıldız, M. Z., Akman, B. &  Göçmen, B. (2015). Ağrı İlinin Herpetofaunası. II. Ulusal Zooloji kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Özet Kitapçığı, s. 25, Afyon. Sözlü Sunum

36. Sami, E., Yıldız, M. Z., Sarıkaya, B., Özcan, A. F., & Göçmen, B. (2015) Adıyaman İlinin Kurbağa Ve Sürüngenleri Hakkında Ön Çalışma. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Özet Kitapçığı, s. 10, Afyon. Sözlü Sunum

37. Yıldız, M. Z., İğci, N., Akman, B., Bulum, E., Göçmen, B.(2015). Van ilinin Kurbağa ve Sürüngen Biyoçeşitliliği, Tehditler ve Alınması Gereken Önlemler, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Kongre Programı Kitapçığı, s. 163, Muğla. Sözlü Sunum

38. Heis, P., Petras, D., Göçmen, B., Nalbantsoy, A., Karış, M., Yıldız, M. Z., Süssmuth, R. D. (2015). Venomic characterization and bioactivity screening of Vipera anatolica, Montivipera bulgardaghica and Vipera darevskii. 18th World Congress of the International Society on Toxinology, 25-30 September 2015,  Oxford, United Kingdom, Poster presentation.

39. Iğci, N., Petras, D., Göçmen, B., Süssmuth, R., Yıldız, M. Z. & Özel-Demiralp, F. D. (2015). Comparative venomic characterization of four medicinally important Turkish vipers (Macrovipera lebetina, Montivipera xanthina, Vipera ammodytes, V. kaznakovi). Proteomic Form 2015, Technical University Berlin, 22-25 March 2015, Abstract Book p.77, Berlin. Poster presentation.

40. Nalbantsoy, A., Karış, M. & Göçmen, B. (2015). Bazı Yılan Ham Zehirlerinin LPS ile Gndüklenen RAW 264.7 Makrofaj Hücrelerinde iNOS Gnhibisyonu ve Enflamatuvar Hastalıklarda Kullanım Potansiyeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 23. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2015,  Kongre Kitabı s. 33, Titanic Lara Hotel, Antalya. Poster sunumu.

41. Nalbantsoy, A. Karış, M. & Göçmen, B. (2016). Cytotoxic effects of non-hemolytic skin-parotoid gland secretions of the bufonid toads from Turkey. 1st International Cell Death Research Congress-Turkey, Dokuz Eylül University School of Medicine, 4-7 May 2016, Abstract Book p.94, Poster Presentation.

42. Hempel, B.-F., Nalbantsoy, A., Petras, D., Göçmen, B., Karış, M., Kunthning, A. & Süssmuth, R. D. (2016). Venom analysis of the Transcaucasian Nose-horned Viper (Vipera ammodytes transcaucasiana) by mass spectrometry and bioactivity screening. XII Congress of Pan-American Section of the International Society on Toxinology (IST2016), Miami, Florida, USA. Poster presentation.

43. Çelen,Ç., Göçmen, B., ErzurumluU, Y., Yildiz, M. Z. & Nalbantsoy, A. (2017). Inhibition of Na+/K+-ATPase in SHSY5Y and U87MG Cancer Cells by the venom of Desert Black Cobra (Walterinnesia morgani) from Şanlıurfa, Turkey. 1st International Congress on Cancer & Ion Channels (IONCC2017), September 21 – 23, 2017, Sanliurfa, Turkey, Abstract Book, P. 39, Oral Presentation.

44. Erzurumlu, Y., Çelen, Ç., Göçmen, B., Yildiz, M. Z. & Nalbantsoy, A. (2017). Inhibition of Na+/K+-ATPase in Estrogen Receptor Negative MDA-MB-231 and Estrogen Receptor Positive MCF-7 Cancer Cells by the Venom of Desert Black Cobra (Walterinnesia morgani) from Şanlıurfa, Turkey. 1st International Congress on Cancer & Ion Channels (IONCC2017), September 21 – 23, 2017, Sanliurfa, Turkey, Abstract Book, P. 99, Poster Presentation.

45. Damm, M., Hempel, B.-F., Nalbantsoy, A., Petras, D., Karış, M., Gocmen, B., Oğuz, M. A., Kunthning, A. & Süssmuth, R. D. (2017). First venom analysis of the nose-horned viper Vipera ammodytes transcaucasiana and the transdanubian sand viper Vipera ammodytes montandoni by mass spectrometry and bioactivity screening. 30. Der Tag der Chemie ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Freie Universität Berlin_5. Juli 2017, Abstracts, TU 15.

46. Demiröz, T., Albayrak, G., Nalbantsoy, A., Göçmen, B. &, Baykan, Ş. (2017). In vivo anti-inflammatory activities of Centaurea calolepis Boiss. and Cnicin against viper venom induced-inflammation. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS)/Faculty of Pharmacy - Gazi University, 11-13 October 2017, Ankara. Abstract Book, p. 278, Poster Presentation. 

47. Erzurumlu, Y., Petras, D., Göçmen, B., Hempel, B.-F., Heiss, P., Yıldız, M. Z., Süssmuth, R. D. & Nalbantsoy, A. (2017). Apoptotic Effects of Mount Bulgar Viper (Montivipera bulgardaghica) PLA2 and SVMPs Venom Peptide fractions on HeLa and A549 Cancer Cells. Presented at the 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy,8-11 November2017, Kayseri, Turkey. Published: MDPI Proceedings, 2017, 1(10), 1049, doi:10.3390/proceedings1101049 (indexed by SCI).

48. Mebert, K., Göçmen, B., İğci, N., Oğuz, M. A.& Kariş, M. (2017). Vipers in Anatolia: Status Quo vs. IUCN Red List Data. 5th Biology of the Vipers – Chefchaouen, Morocco, 10–20 May 2017, Abstract Book, p. 16., Oral Presentation.

49. Sarıkaya, B., Karış, M., Bozkurt, M. A., Yıldız, M. Z. & Göçmen, B. (2017). The Herpetofauna of Niğde Province [Niğde İlinin Herpetofaunası]. 3rd International Congress on Zoology and Technology (ICZAT), 12-15 July 2017, Afyon, Abstract Book, p. 20, Oral Presentation.

50. Üçeş, F., Çakmak, Ş., Yıldız, M. Z., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D. & Göçmen, B. (2017). Additional Information About the Distribution and Morphology of Eublepharis angramainyu (Leopard Gecko) [Eublepharis angramainyu (Leopar Keleri) Türünün Morfolojisi ve Dağılışı Hakkında Ek Bilgiler]. 3rd International Congress on Zoology and Technology (ICZAT), 12-15 July 2017, Afyon, Abstract Book,  p. 86, Poster Presentation.

51. Sroka, R., Hempel, B.-F.,, Nalbantsoy, A., Göçmen, B., Petras, D., Karış, M., Oguz, M. A. &, Süssmuth, R. D. (2017). Potential effects on the variation of the venom for species of the viperidae family caused by environmental influences. The German Society of Proteome Research, Proteomic Forum 2017, University of Potsdam (DE), 2-5 April 2017, Abstract Book, p. 103, Poster presentation. 

52. Yıldız, M.Z. İğci, N., Akman, B. & Göçmen, B., & (2018). Amphibian and Reptilian Biodiversty of Ararat Mountain and Near Environment [Ağrı Dağı ve Yakın Çevresinin Kurbağa ve Sürüngen Biyoçeşitliliği]. The Fourth International Mount Ararat and Noah’s Ark Symposium [IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu], October/Ekim 18-20, 2017, Ağrı (Oral Presentation/Sözlü Sunum), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, No: 21, Symposium Book/Sempozyum Kitabı, Zafer Medya, Erzurum,  p.154-164.

Kitaplar ve Kitapta Bölümler:

1. Öktem, N & Göçmen, B. (1998). Genel Parazitoloji Uygulama Kitabi. Ege Universitesi, Fen Fakultesi Kitaplar Serisi, No. 161, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 186 s (ISBN 975-483-376-1) [Türkçe Kitap].

2. Göçmen, B. (2000). Genel Parazitoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 168, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 359 s (ISBN 975-483-475-X) [Türkçe Kitap].

3. Budak, A., Atatür, M. K. & Göçmen, B. (2000). Omurgasızlar Sistematiği. Ege Üniversitesi Fen Fakultesi Teksirler Serisi, No. 126, E. Ü. Fen Fakültesi Baskı İşleri, Bornova-Izmir,101 s. [Türkçe Teksir].

4. Budak, A., Atatür, M. K., Göçmen, B. & Akyurtlaklı, N. (2000). Omurgasızlar Sistematiği Uygulama Kitabı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi, No. 127, E. Ü. Fen Fakültesi Baski Isleri, Bornova-İzmir, 87 s. [Türkçe Teksir].

5. Çevik, İ. E., Göçmen, B. & Mermer, A. (2001). Hayvan Fizyolojisi, Cilt 1. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 169, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 127 s.(ISBN 975-483-487-3) [Türkçe Kitap].

6. Atatür, M. K. & Göçmen, B. (2001). Kuzey Kıbrıs'ın Kurbağa ve Sürüngenleri [Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus ], Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 170, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 63 pp (ISBN 975-483-486-5) [Türkçe ve İngilizce Kitap].

7. Göçmen, B. & Rastgeldi, S (2001). Kurbagalar (Amphibia) ve Sürüngenlerde (Reptilia) Coccidiosis, Coccidiosis Kitabı, S. Dinçer (ed.), Türkiye Parazitoloji Derneği, No. 17, 321 s, Meta Basım, Bornova-İzmir, (ISBN 975-94646-3-2) [Kitapta Bölüm].

8. Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A. & Kaya, U (2002).  Omurgalılar Sistematiği. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 181, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 268 s. (ISBN 975-483-549-7) [Türkçe Kitap].

9. Atatür, M., Budak, A. & Göçmen, B (2003).  Omurgasız Biyolojisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 187, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 503 s. (ISBN 975-483-587-X) [Türkçe Kitap].

10. Budak, A. & Göçmen, B. (2005).  Herpetoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 226 s. (ISBN 975-483-658-2) [Türkçe Kitap]. [2nci baskı, baskıda].

11. Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., Ayaz, D. & Çiçek, K. (2006).  Omurgalılar Biyolojisi Uygulama Kılavuzu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 197, Ege Üniversitesi Basimevi, Bornova-İzmir, 159 s. (ISBN 975-483-716-2) [Türkçe Kitap].

12.  Göçmen, B., Budak, A. & Karatas, A. (2008).  Nigde'nin Biyolojik Çeşitliliği: Amfibiler (Kurbağalar). In:  Aladağlar'dan Bolkarlar'a Niğde'nin Biyoçeşitliliği (Elkitabı)Karatas, A., Karatas, A. & Sözen, M. (editörler), Nigde Çevre-Orman Il Müdürlügü Yayinlari, No. 1, Hamle Gazetecilik ve Matbaacilik Ltd. Sti.,  Nigde, pp. 162-165 [Türkçe Kitapta Bölüm].

13.  Göçmen, B., Budak, A. & Karatas, A. (2008).  Nigde'nin Biyolojik Çeşitliliği: Reptiller (Sürüngenler). In:  Aladağlar'dan Bolkarlar'a Niğde'nin Biyoçeşitliliği (Elkitabı)Karatas, A., Karatas, A. & Sözen, M. (editörler), Nigde Çevre-Orman Il Müdürlügü Yayinlari, No. 1, Hamle Gazetecilik ve Matbaacilik Ltd. Sti.,  Nigde, pp. 166-181 [Türkçe Kitapta Bölüm].

14.  Göçmen, B., “Tıbbi Önemi Olan Arthropodlar”. In: Klinik Mikrobiyoloji (9ncu baskı), Basustaoğlu, A. (Çeviri Editörü), 2490 s., Atlas Kitapcılık ve Tic. Ltd. Sti., Ankara, pp. 2199-2218 (2008). [Patrick R. Murray, P.R., Baron, E.J,  Jorgensen, J.H. & M. L. Landry, (2007). “Manual of Clinical Microbiology (9th Ed.). ASM Pres. 2256pp kitabı çevirisi].

15.  Göçmen, B., Atatür, M. K., Budak, A., Mermer, A., Sayım Özkan, F. & Çiçek, K. (2011). Omurgasızlar Biyolojisi Uygulama Kılavuzu. Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi Yayın No: 215, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 195 s. (ISBN 978-975-483-938-8) [Türkçe Kitap].

16. Göçmen, B. (2014). Protozooloji (Ökaryotik Mikrobiyoloji). Palme Yayıncılık, No: 864 (ISBN 978-605-355-246-8), Ayrıntı Basım Yayım, Ankara, 413 s.Yayınları okumak için Adobe Acrobat Reader programını indirip bilgisayarınıza kurunuz.


PDF halindeki yayın dosyalarını okumak için lütfen yukardaki logoya tıklayarak Adobe Acrobat Reader programını ücretsiz olarak edininiz.

Eumeces schneiderii (Kıbrıs)

Eumeces schneiderii ssp. (Sarı Kertenkele) *Kıbrıs Endemiklerinden Birisi, Soyu Tükenme Tehlikesi Altındadır! Foto: B. Göçmen)

Stenodactulus grandiceps (Kilis, Türkiye)

Stenodactylus grandiceps (Tombul Keler) *Anadolu'da sadece Kilis ilinde küçük bir populasyon halinde yaşar! Foto: B. Göçmen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Bayram GÖÇMEN, Tüm hakları saklıdır.